Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă a Municipiului Timișoara a trecut cu succes procesul de analiză!

218

Prin comunicarea din 07.09.2016, Biroul de Asistenţă Tehnică a Convenţiei Primarilor din cadrul Centrului de Cercetare Comună (Joint Research Centre) a Comisiei Europene a transmis Direcţiei de Mediu rezultatul analizei tehnice a Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă a Municipiului Timişoara (PAED).

În urma verificării aspectelor tehnice şi a corespondenţei PAED cu criteriile esenţiale ale Convenţiei Primarilor, stabilite prin Ghidul de elaborare al PAED, Biroul de Asistenţă Tehnică a Convenţiei Primarilor din cadrul Centrului de Cercetare Comună a Comisiei Europene a comunicat faptul că Planul de Acţiune pentru Energia Durabilă a Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.550/11.11.2014, elaborat în calitate de partener al Proiectului „CONURBANT”, co-finanţat de U.E. prin Programul Intelligent Energy Europe, a trecut cu succes de procesul de analiză completă, astfel încât documentul de planificare strategică locală constituie în acest moment un document acceptat şi recunoscut la nivel european.

Viziunea Municipiului Timişoara pe termen lung, din perspectiva Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă pentru perioada 2010–2020, este aceea de a dezvolta un oraş sustenabil, inovativ, pol de creştere important la nivel regional, un centru economic, social şi cultural în care dezvoltarea economică, competitivitatea, dezvoltarea durabilă şi inovarea sunt prioritare, în scopul prezervării identităţii culturale, a patrimoniului natural şi construit, într-un mediu curat şi sănătos pentru locuitori.

Această proiecţie a unui scenariu pentru viitor, posibil şi dezirabil, în perfect acord cu valorile şi spiritul Timişoarei, este exprimată din perspectiva unei planificări strategice cu o evoluţie programabilă, bazată pe fapte şi date, ancorate în realitatea economică şi socială prin obiectivele propuse. Astfel, municipalităţii îi revine misiunea de a direcţiona acţiunile spre creşterea eficienţei energetice, a economiei de energie şi dezvoltării surselor regenerabile de energie, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi susţinerii dezvoltării durabile a municipiului.

Planul de acţiune, cu cele 145 de măsuri a căror implementare va contribui la atingerea ţintei de reducere cu 20% a emisiilor de CO2 până în anul 2020, este construit pe o abordare sectorială, în domeniile în care municipalitatea are competenţă, ori poate să influenţeze schimbările:
–Sectorul clădirilor municipale, terţiare (nemunicipale) şi rezidenţiale
–Iluminatul public municipal
–Sectorul transport (municipal, public, privat şi comercial)
–Producţia locală de energie din surse regenerabile şi termoficare
–Planificare urbană strategică şi planificarea transportului/mobilităţii
–Planificarea teritoriului, spaţii verzi şi vegetaţie forestieră
–Lucrul cu cetăţenii şi părţile interesate prin sensibilizare şi networking la nivel local
–Formare profesională şi educaţie,
–Gestionarea durabilă a deşeurilor municipale şi a apei
–Promovarea agriculturii ecologice şi a culturilor energetice.

Planul de Acţiune pentru Energia Durabilă a Municipiului Timişoara propune ţinte pentru diminuarea consumurilor de energie cu cca. 688.832 MWh, generarea de cca. 63.188 MWh energie din surse regenerabile, respectiv reducerea cantităţii de CO2 cu 205.507,5 tone până în anul 2020, faţă de anul de referinţă 2008.

Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă a Municipiului Timişoara poate fi consultat prin accesarea paginii web a Primăriei Municipiului Timişoara, link-ul:
http://www.primariatm.ro/uploads/files/strategii_mediu_2010_2020/PAED_2014_2020_reev.pdf

LĂSAȚI UN MESAJ