O școală de nota zece? Da, dacă va avea 12 stele

3960

Şcoala Gimnazială Numărul 12 din Timişoara, situată în cartierul Iosefin, este una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ din oraşul de pe Bega. În conformitate cu deviza sa ,,O educație de calitate pentru toți copiii”, școala doreşte să ofere preşcolarilor şi şcolarilor care o frecventează şansa de a beneficia de o educaţie de înaltă valoare, conform celor mai noi tendinţe şi valori europene în educaţie.

O echipă de dascăli inimoşi îşi propune să contribuie la dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a copiilor din comunitate, la formarea personalităţii lor pentru a deveni cetăţeni care respectă valorile democraţiei şi ale umanităţii, dovedind autonomie şi creativitate.
Proiectele de la toate nivele, de la cel local, naţional şi european, în care este implicată instituţia de învăţământ, vin în sprijinul îndeplinirii acestei misiuni îndrăzneţe. Unul dintre proiectele care creşte foarte mult şansa deschiderii europene către calitate şi valoare este Proiectul Erasmus+ Acțiunea K1 denumit ,,Şcoală europeană de 12 stele”.

Acesta se derulează în perioada septembrie 2017- august 2019, acoperind doi ani şcolari, şi este finanţat din fonduri europene.

Scopul proiectului este îmbunătăţirea calităţii educaţiei oferite de şcoală elevilor săi, prin cooperare internaţională, dialog intercultural, continua îmbunătăţire a competenţelor lingvistice ale elevilor, dezvoltarea competenţelor generale şi specifice privind învăţarea informaticii şi a tehnologiilor informaţiei şi comunicării.

Obiectivele proiectului urmăresc:
1.Îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin predare-evaluare interdisciplinară;
2. Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare în limba engleză;
3.Îmbunătăţirea competențelor de utilizare creativă a tehnologiilor informaţiei şi comunicării, a uneltelor web.2.0;
4. Cooperare internaţională cu şcoli europene prin implicare în proiecte transdisciplinare pe platforma eTwinning

O primă fază presupune participarea personalului didactic la cursuri pentru îmbunătăţirea competenţelor manageriale, îmbunătăţirea competenţelor de scriere, gestionare şi valorificare a proiectelor internaţionale, a competenţelor lingvistice şi a celor de integrare a resurselor TIC în activitatea didactică şi managerială. Cele nouă cadre didactice selecţionate vor avea ocazia să înveţe şi să facă schimburi de experienţă cu profesori din alte ţări urmând cursuri desfăşurate în Spania (Madrid) şi Republica Cehă (Praga). Acestea vor avea un impact major atât asupra profesorilor, cât şi asupra elevilor şi a instituţiei, în general.

Vor urma apoi etapele de valorificare-aplicare a cunoştinţelor dobândite. Personalul implicat va forma echipe reprezentative de experţi, cu rol de transfer al competenţelor către tot personalul şcolii şi către elevii din cele trei niveluri (preşcolar, primar şi gimnazial).
Toate competenţele dobândite în urma mobilităţilor vor avea o imediată aplicabilitate practică în activitatea cu copiii. În jur de 300 de şcolari şi preşcolari vor fi îndrumaţi în stabilirea unor contacte cu elevi ai altor şcoli europene într-un cadru organizat şi supravegheat pe platforma eTwinning, vor putea împărtăşi cunoştinţele acumulate, îşi vor putea prezenta realizările, părerile, interesele, abilităţile, sporindu-şi încrederea şi stima de sine. Proiectele implementate cu parteneri străini vor dezvolta spiritul de respect faţă de valorile europene prin încurajarea toleranţei şi a dialogului intercultural. Activităţile diversificate, aplicaţiile practice vor motiva elevii pentru învăţătură, vor reduce absenteismului şi abandonul în rândul elevilor dezinteresaţi de activităţile şcolare.
În urma participării la mobilităţi, profesorii vor stabili contacte cu dascăli din alte ţări, se vor încheia parteneriate pe diverse domenii, relevante pentru toate ciclurile de învăţământ (preşcolar, primar, gimnazial).

Toate cursurile se vor desfăşura în limba engleză, stimulând utilizarea acestei limbi şi oferind prilej de exersare. Astfel că nu doar profesorii de limba engleză vor putea îndruma elevii în participarea lor la proiectele internaţionale on-line, ci şi cei de la alte discipline de învăţământ, deoarece, în urma cursurilor la care vor participa, vor dobândi cunoştinţe de limbă engleză, de concepere şi gestionare de proiecte, de utilizare a tehnologiilor informaţiei şi comunicării.

Deoarece în viaţa reală cunoştinţele însuşite la şcoală nu sunt aplicate separat, pe ,,discipline de învăţământ”, iar noţiunile de matematică se întrepătrund cu cele de limbă, istorie, geografie, educaţie civică, sport etc, educaţia şi instrucţia realizate în şcoală ar trebui să ţină seama imperativ de acest lucru. Proiectul ,,Şcoală europeană de 12 stele” vine şi în sprijinul acestei idei, permiţând elevilor să conecteze şi să aplice în practică noţiunile însuşite la materiile predate la şcoală. Cu sprijinul profesorilor, copiii vor realiza broşuri, cărţi, dicţionare, studii comparative, site-uri, blog-uri, colecţii de jocuri, albume cu fotografii şi desene, diverse obiecte utile. Vor împărtăşi conoştinţele, pasiunile, realizările lor cu copii din alte ţări. Chiar şi evaluarea va fi realizată într-un mod nou, prin teste interdisciplinare, după modelul celor moderne, aplicate în ţările europene cu performanţe notabile în educaţie.

Internaţionalizarea şi modernizarea vor fi resimţite la nivelul întregii instituţii. La întâlnirile care vor urma mobilităţilor, în care se va realiza transferul cunoştinţelor către profesori, vor fi invitaţi să participe toate cadrele didactice din instituţie. Echipa managerială a şcolii va monitoriza periodic şi va evalua efectul acestui transfer. Va încuraja implicarea altor profesori din şcoală în proiectele eTwinning, va organiza activităţi metodice şi ateliere practice prin care cunoştinţele şi abilităţile dobândite de participanţii la proiect vor fi împărtășite întregului personal.

Dorinţa şcolii este ca, în viitor, să ofere elevilor săi posibilitatea să se deplaseze în străinătate, să înveţe pentru anumite perioade de timp în şcoli partenere din ţări europene, să ia contact direct şi să comunice cu elevi de vârstă apropiată din aceste instituţii.
Iniţiatorii proiectului nutresc speranţa că rezultatele obţinute în urma derulării acestui proiect vor reprezenta o şansă şi o premisă importantă pentru a transforma cu adevărat Şcoala Gimnazială Nr. 12 într-o instituţie de învăţământ în care se desfăşoară un proces educaţional de mare valoare, cotat cu multe ,,stele” (chiar 12!) în ierarhia celor mai apreciate furnizoare de educaţie pentru copiii de vârstă preşcolară şi şcolară din ţara noastră.

LĂSAȚI UN MESAJ