O nouă serie a cursului acreditat de expert în achiziții publice

31

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională organizează o nouă serie a cursului: Expert Achiziții Publice, în perioada: 10 – 25 iunie 2019, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, de pe Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Taxa de participare este de 1000 lei de persoană . Se acordă 10% reducere pentru membrii CCIAT.

Cursul se adresează compartimentelor de achiziții publice care, potrivit noilor prevederi în domeniu, urmează a fi formate din cel puțin 3 persoane, din care două treimi trebuie să aibă studii superioare și specializări în domeniul achiziţiilor.
Cursul se adresează atât autorităților contractante cât și celor care doresc să participe la licitații publice în calitate de ofertanți. Cu un puternic caracter interactiv, se pune accent pe dobândirea cunoștințelor teoretice dar și pe dezvoltarea aptitudinilor și competențelor practice.

Tematica: Legea achizițiilor publice (2 legi, 4 hotărâri de guvern). domeniul de aplicare); Detalierea modalităților de consultare a pieței; Aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport (documentul unic european, DUAE); obligații privind încărcarea documentației de atribuire în SEAP – SICAP; Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri; Procedura simplificată inițiată prin publicarea în SEAP, insoțită de documentația de atribuire aferentă: perioade, date limită pentru oferte; Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line și off-line; Catalogul electronic și noul SEAP;Dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată de SICAP;

Arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice. Cursul este structurat în două părți:
A. Partea teoretică – livrarea de cunoștințe și informații;
B. Partea practică – aplicații practice pentru fiecare sesiune teoretică și familiarizarea cu aplicația S.I.C.A.P. Se urmărește internalizarea cunoștințelor și informațiilor dobândite în partea de teorie, pentru o mai bună înțelegere și aplicare.
Cursul de utilizare S.I.C.A.P. pentru ofertanți oferă oportunități de dezvoltare pe piața achizițiilor publice, prin participarea acestora la procedurile de achiziție publică și încheierea de noi contracte cu instituțiile publice înregistrate în SEAP.

Informații și înscrieri se fac la Direcția Formare și Perfecționare Profesională, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 110, tel. 0720444120, 0256-219172, sau la e-mail: mmuresan@cciat.info , Milena Mureșan – organizator curs.

LĂSAȚI UN MESAJ