O distinsă doamnă a culturii bănățene, la ceas aniversar!

94
Personalitatea pe care o sărbătorim, astăzi, Ada Cruceanu, s-a stabilit în Banat în 1973, îndată după absolvirea Facultații de Filologie, Universitatea din Bucureşti, Secţia română-engleză. De atunci nu a mai părăsit această parte de țară, lăsând urme adânci mai ales în Banatul de munte.
Pentru scurt timp a fost profesoară la Socolari (Caraș-Severin), apoi bibliotecară la Biblioteca Județeană, când a publicat în colaborare volumul Contribuții la bibliografia presei bănățene (1979). A continuat să lucreze în domeniul culturii mai întâi la Centrul Județean al Creației Populare, iar după 1990 a fost consilier la Inspectoratul pentru Cultură și apoi, până în 2010, director executiv și director coordonator al Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a județului Caraș-Severin. Aceast om cu o bogată activitate culturală este Ada Mirela Chisăliță, cu pseudonimul literar Ada D. Cruceanu, cunoscut critic literar și de artă, eseist, traducător, editor și publicist.
Colaborează la revistele de cultură: „Arca”, „Contemporanul”, „Cronica”, „Familia”, „Limba română”, „Orizont”, „Orient Latin”, „Steaua”, „Tribuna”, „Vatra”, „Viaţa Românească”etc. Redactor la revista Reflex; secretar al Fundaţiei Cultural-Sociale „Octavian Doclin”, și până la ieșirea la pensie ca professor asociat de la Universitatea „Eftimie Murgu”din Reșița. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România. A debutat în revista „Cibinium” a Liceului Nr. 3 din Sibiu, cu un articol dedicat centenarului „Astrei” (1969) și în volum cu Radu Stanca-dramaturgul:considerații privind teatrul de poezie Editura Timișoara, 1992, pentru care a obținut premiul de debut al Filialei Uniunii Scriitorilor din Timișoara.
Cinci ani mai târziu, la aceeași editură publică un eseu asupra prozei regretatului scriitor bănățean Sorin Titel, intitulat Porunca fiului. În 2001, la Festivalul internațional de poezei „Emia” i se atribuie premiul pentru critică literară pentru volumul Capete de pod, eseuri, Timişoara, Editura Anthropos. Volumul cuprinde o parte din eseurile publicate anterior, precum și teza de doctorat, care dezbate „Fețele barocului în literatura Banatului”. Între anii 2012-2015 adună, împreună cu soțul său, poetul Octavian Doclin, trei volume de publicistică, care apar la  Editura Marineasa din Timișoara.
Aceluiași cunoscut poet, plecat recent la cele veșnice, i-a tradus de-a lungul anilor mai multe  poeme în engleză, începând cu volumul Climă temperat-continentală Temperate Continental Climate, Timişoara, Editura Hestia, 1995. Dar talentata traducătoare a echivalat în limba engleză și alte volume de poezii de unor autori contemporani, între care poetele Adriana Weimer și Alexandra Gorghiu. În ultimii 30 de ani s-a afirmat și ca un exigent critic de artă și competent îndrumător al mișcării plastice cărășene. Recunoașterea contribuției pe acest plan al spiritului o constiruie calitatea de membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Reșița, secția critică.
Oricât de succinct vrei să readuci în memoria contemporanilor izbânzile acestei distinse doamne în viața culturală a Banatului, nu poți omite faptul că are o bogată contribuție de bine despre această zonă prin eseurile publicate în revistele din țară și nu în ultimul rând prin faptul că de două decenii, fără întrerupere se implică total, nu doar ca simplu redactor, la revista de artă, cultură și civilizație „Reflex”. Dincolo de implicarea profesoarei în cultura și literatura română din ultimele decenii, stă caracterul puternic al omului Ada Cruceanu, care pe lângă faptul că e un bun profesionist în tot ceea ce face este unul din aceia, rari, care își țin cuvântul, își îndeplinesc promisiunile și angajamentele, un altruist față de semeni. Metodică și tenace, răbdătoare și perseverentă, odată început un lucru îl duce cu succes până la capăt.
În timp,  societatea i-a fost recunoscătoare, cu siguranță nu atât cât merită, acordându-i: Premiul de Excelenţă al Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România (2002), Premiul Eminescu şi Titlul de Cavaler al Ordinului Cultural „Eminescu” (Oraviţa, 2006).
Acum, la ceas aniversar, îi urăm sibiencei Ada Cruceanu multă sănătate și succes în continuarea tălmăcirii prin scris a adevăratelor valori ale Banatului.
Titus Crișciu

LĂSAȚI UN MESAJ