Nu se înghesuie nimeni să ia în custodie ariile naturale protejate ale județului Timiș?…

1048

Agenția Națională pentru Protecția Mediului a anunțat deschiderea sesiunii 2/2016 privind atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate.

În vederea atribuirii în custodie a ariilor naturale protejate, persoanele fizice şi juridice interesate pot depune un dosar de candidatură în format hârtie şi suport electronic pentru fiecare poziţie din lista de arii naturale protejate afişate, potrivit art. 29 din Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate.

Etapele procedurii de atribuire în custodie sunt următoarele:
a)afişarea la sediul autorităţii responsabile şi pe pagina proprie de internet a anunţului de lansare a sesiunii de atribuire, care conţine lista ariilor naturale protejate care pot fi atribuite în custodie;
b)depunerea la sediul autorităţii responsabile a dosarelor de candidatură în format hârtie şi suport electronic, în termen de 30 de zile calendaristice de la data afişării anunţului de lansare a sesiunii de atribuire;
c)transmiterea de către autoritatea responsabilă a dosarelor de candidatură în format electronic, în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora, către membri comisiei de evaluare;
d)întrunirea comisiei de evaluare şi evaluarea dosarelor de candidatură;
e)întocmirea raportului de evaluare de către comisia de evaluare, aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatură;
f)depunerea la sediul autorităţii responsabile a contestaţiilor pentru evaluarea dosarelor, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea sesiunii de atribuire în custodie;
g)întrunirea Comisiei de contestaţii, analizarea şi soluţionarea contestaţiilor;
h)întocmirea raportului de evaluare de către Comisia de contestaţii, aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a rezultatelor evaluării dosarelor de candidatură pentru care s-au depus contestaţii;
i)întocmirea raportului final de evaluare a sesiunii de custodie care include şi raportul Comisiei de contestaţii şi aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile;
j)semnarea convenţiilor de custodie.

Lista ariilor naturale protejate pentru care se pot depune dosare de candidatură în vederea atribuirii în custodie este aprobată prin decizia președintelui Agenției Naționale pentru Protecția Mediului nr. 280 din 26.04.2016.
Dosarele pentru atribuirea în custodie se depun la Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) până la data de 27 mai 2016 (data înregistrării la registratura ANPM), la sediul din Splaiul Independenței nr. 294, CorpB, Sector 6, București, în cadrul programului de funcționare a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, respectiv: Luni – Joi  8:00-16:30, Vineri  8:00-14:00.

Lista ariilor naturale protejate din judeţului Timiş care sunt propuse pentru atribuirea în custodie în sesiunea 2/2016

1    2.736    Lunca Pogănişului    Timiş: Tormac, Niţchidorf, Sacoşu Turcesc
2    2.737     Movila Șișitak    Timiș: Sânpetru Mare
3    2.741    Pădurea Bistra    Timiș: Ghiroda
4    2.747    Pajiştea cu narcise Băteşti    Timiș: Făget    împreună cu 2.748 Lacul Surduc    Timiș: Fârdea
5    ROSCI0115    Mlaștina Satchinez    Arad, Timiș: Biled, Orțișoara, Satchinez, Variaș
Împreună cu ROSPA0078 Mlaștina Satchinez 2.740 Mlaştinile Satchinez    Timiș: Satchinez
6    ROSCI0219    Rusca Montană    Caraş – Severin, Hunedoara Timiş: Nădrag, Tomeşti
Împreună cu IV.16. Pădurea Pleşu şi IV.17. Rusca Montană    Caraş – Severin
7    ROSCI0277    Becicherecu Mic    Timiș: Becicherecu Mic, Dudeştii Noi, Sânandrei, Timişoara
8    ROSCI0287    Comloșu Mare    Timiș: Comloşu Mare
9    ROSCI0336    Pădurea Dumbrava    Timiș: Boldur, Buziaş, Darova, Racoviţa
10    ROSCI0338    Pădurea Paniova    Timiș: Ghizela, Secaş
11    ROSCI0345    Pajiștea Cenad    Timiș: Cenad, Saravale, Sânnicolau Mare, Sânpetru Mare
12    ROSCI0346    Pajistea Ciacova    Timiș: Ciacova
13    ROSCI0348    Pajiștea Jebel    Timiș: Ciacova, Jebel, Parța
14    ROSCI0349    Pajiștea Pesac    Timiș: Lenauheim
15    ROSCI0388    Sărăturile de la Foeni-Grăniceri    Timiș: Foieni, Giera
16    ROSCI0402    Valea din Sânandrei    Timiș: Sânandrei
17    ROSPA0079    Mlaștinile Murani    Timiș: Pişchia, Orțișoara
Împreună cu 2.743 Mlaştinile Murani     Timiș: Pişchia
18    ROSPA0126    Livezile-Dolaț    Timiș: Banloc, Ghilad, Giera, Livezile
Împreună cu ROSPA0127 Lunca Bârzavei    Timiș: Banloc, Denta, Deta
19    ROSPA0142    Teremia Mare – Tomnatic    Timiș: Comloşu Mare, Gttlob, Lovrin, Teremia Mare, Tomnatic
Împreună cu ROSCI0414 Lovrin    Timiş: Tomnatic
20    ROSPA0144    Uivar-Diniaș    Timiș: Cenei, Otelec, Parţa, Peciu Nou, Sânmihaiu Român, Uivar
Împreună cu ROSCI0390 Sărăturile Diniaş 2.746 Sărăturile Diniaş Timiș: Parța, Peciu Nou, Sânmihaiu Român Timiș:  Peciu Nou

LĂSAȚI UN MESAJ