Noul Cod Vamal Unional promovat la Timişoara

330

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiș, sub egida Instituţiei Prefectului Judeţul Timiș, în colaborare cu Direcţia Regională Vamală Timişoara și în parteneriat cu Asociaia Română de Logistică, organizează în data de 19 aprilie 2016, ora 10,00, în Sala Europa a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT, seminarul-dezbatere cu tema: „Legislaţia vamală începând cu 1 mai 2016. Noul Cod Vamal Unional”

Începând cu 1 mai 2016 intră în vigoare Noul Cod Vamal al Uniunii Europene. Agenții economici implicați în operațiuni de comerț exterior sunt direct afectați de noile prevederi legislative. Înțelegerea acestor schimbări, implementarea lor corectă și din timp este esențială pentru România, poartă de intrare a bunurilor necomunitare către Europa Centrală și de Est.
Despre noile reglementări vamale unionale va conferenţia Cristina HAIBACH, consilier superior, Biroul Reglementări Vamale, Direcţia Regională Vamală Timişoara.
Acte normative incidente:
-Regulamentul (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii;
-Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din iul. 2015 de completare a Regulamentului(UE) nr.952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii
-Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din nov. 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii;
-Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale şi de modificare a Regulementului delegat (UE).
Auditarea privind obţinerea certificatului AEO e o altă temă de interes, despre care va vorbi Carmen GOIA, consilier superior, Biroul Supraveghere şi Control Vamal Fiscal, Direcţia Regională Vamală Timişoara. Despre Codul Vamal al Uniunii vs. Codul Vamal Comunitar și Simplificări pentru Operatori Economici Autorizați va vorbi Marius GAIȚĂ, Customs Operations Expert, Euroccoper.
Impactul noului cod vamal asupra garanțiilor și bunurilor aflate într-un regim vamal suspensiv va fi deyvăluit de Mihai PETRE, Senior Manager, Customs & Global Trade, Deloitte Tax, după care va urma o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu participarea conducerii executive a DRV. Informații suplimentare la tel. 0372185230, 0256-490771, e-mail:cculda@cciat.ro, Cătălina CULDA – consultant cameral DREE.

LĂSAȚI UN MESAJ