NOU! S-a modificat Regulamentul școlilor din Învățământul preuniversitar

780

Ministrul Educației, Liviu Pop, a anunțat modificarea regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Iată câteva din aceste modificări:

Utilizarea telefoanele mobile în timpul orelor era interzisă și până acum, noutatea este că elevii nu vor mai avea voie să intre cu ele la oră, nici să le țină în buzunar sau în ghiozdan.
La intrarea în clasă, toți elevii vor fi obligați să lase telefoanele mobile într-o cutie sau într-un dulap special amenajate pentru asta, care vor fi achiziționate de către asociațiile de părinți din fonduri proprii și să le ia la finalul orei;

Se interzice obligarea elevilor să facă de serviciu pe școală;

Școlile nu vor putea să îi sancționeze pe elevii care refuză să poarte uniformă unității de învățământ;

În situațiile epidemii, intemperii, calamități naturale, alte situații excepționale, cursurile școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată;

Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să desfășoare și să încurajeze acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului și viața intimă, privată sau familială a acestuia sau ale celorlalți salariați din unitate;

Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor organizate la nivelul unității de învățământ, conform prezentului regulament, se acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient;

Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini orgabizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsrurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea scorului, etc;

Obligația de a frecventa învățământul obligatoriu la forma cu frecvență încetează la vârsta de 18 ani. Cei care nu au finalizat învățământul obligatoriu până la această vârstă și care au depășit cu mai mult de trei ani vârsta clasei își pot continua studiile la cerere și la forma de învățământ cu frecvență, cursuri serale sau la forma cu frecvență redusă;

Părintele, tutorele sau suținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului în perioada învățământului obligatoriu este sancționat, conform legislației în vigoare cu amendă cuprinsă între 100 de lei și 1000 de lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității;

Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, minimum o dată pe lună să ia legătura cu profesorul pentru învățământul preșcolar/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului, prin mijloace stabilite de comun acord;

Este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ în strângerea și/sau gestionarea fondurilor.
Măsura este apreciată de reprezentanții părinților. Nu și de Consiliul Național al Elevilor. Regulamentul va intră în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

LĂSAȚI UN MESAJ