Ministerul tehnocrat strică socotelile politice. Inspectorul școlar general din Caraș s-a trezit cu postul în aer

849

Ministerul tehnocrat al Educației Naționale nu mai agreează interimate. Drept pentru care a scos la concurs posturile unde conduceau astfel de inspectori generali școlari cu… delegație.

Este vorba despre șase posturi, dintre care unul în Caraș-Severin. Decizia l-a țintit, ne gândim că involuntar, pe Nicolae Dan Grideanu (PSD), unul dintre veteranii Inspectoratului Școlar din Caraș-Severin dar și al învățământului cărășean în general. Dan Grindeanu vine de la prestigiosul liceu C.D. Loga din Caransebeș, este profesor și doctor în matematici și autorul mai multor culegeri de probleme și exerciții, dar și de metodică matematică. Manualele sale stau la baza formării a sute, poate chiar mii de educatori și de învățători din județul Caraș-Severin. A fost de mai multe ori inspector general la ISJ Caraș-Severin iar în 2014 a fost implicat într-un scandal în care președintele Consiliului Județean, Sorin Frunzăverde, a contestat la minister numirea lui Grindeanu în funcția de inspector șscolar general adjunct prin detașare în interesul învățământului, pe considerentul că împlinea vârsta de pensionare.

Nicolae Grindeanu a învins, atunci, beneficiind de o derogare. Acum, însă, are dreptul să se prezinte la concurs pentru titularizare pe post, susține inspectorul Ion Moatăr, purtător de cuvânt al ISJ Caraș-Severin.

”Domnul Grindeanu a fost numit prin delegare la conducerea Inspectoratului. Deci, postul domniei sale e în acest moment vacant. Continuă însă să conducă până la data organizării concursului, care nu poate fi dincolo de 31 august 2016, atunci când se consideră încheiat anul școlar. Practic, oricine îndeplinește condițiile cumulative pentru acest post se poate înscrie la concurs”, spune Moatăr.

Dosarele de înscriere se pot depune în perioada 18-26 aprilie la sediul inspectoratului, iar concursul  propriu-zis va avea loc la Bucureşti în intervalul 11-13 mai.

Pentru ocuparea acestor funcţii poate candida orice cadru didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: a) este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional; b) este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă; c) este personal didactic titular în învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor; d) are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin cinci în ultimii 10 ani; e) a obţinut calificativul  „foarte bine” în ultimii cinci ani şcolari încheiaţi şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
f) are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;
g) nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.h) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor Legii Educaţiei Naţionale; i) nu a împlinit vârsta standard de pensionare la data susținerii concursului.

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general cuprinde trei probe:
– evaluarea Curriculumului Vitae (se analizează și se evaluează rezultatele obținute în educație și formare, aptitudinile şi competențele personale);
– rezolvarea unui test-grilă utilizând calculatorul, în maximum 50 de minute;
– susținerea interviului în fața comisiei de concurs.

În condițiile în care, după finalizarea concursului, rămân vacante funcții de inspector şcolar general, de inspector școlar general adjunct și de director al casei corpului didactic, nu pot ocupa aceste funcții, prin detașare în interesul învățământului până la organizarea unui nou concurs, persoanele care până la organizarea concursului au ocupat funcții de conducere în inspectoratele școlare sau în casele corpului didactic și nu au participat la concurs, și persoanele care s-au prezentat la concurs, dar nu l-au promovat.

 

LĂSAȚI UN MESAJ