La Oglinda MUMĂ, pentru biserică CIUMĂ, pentru URBANISM CANCER în cazul PUZ, Piata Bisericii nr. 7

159

Asociația Culturală Salvați Patrimoniul Timișoarei a solicitat anularea documentației urbanistice pentru PUZ – Locuințe și Servicii, pentru amplasamentul Timișoara, Piața Bisericii nr. 7 pentru că avem suspiciunea ca la baza acestei documentații se află interese în defavoarea timișorenilor. Pentru că este vorba de mai mult decât un imobil oarecare, Biserica Ortodoxă din Piața Bisericii, chiar dacă nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, este un punct de reper pentru piața care îi poartă numele, „Piața Bisericii” și nu „Piața Oglinzilor”.

Biserica ortodoxă a cartierului Elisabetin a fost construită în anul 1784 pe locul unei biserici mai vechi din lemn, din anul 1727. La început era fără turn, doar pe acoperișul de deasupra altarului s-a așezat o cruce cu glob. Turnul i s-a adăugat în anul 1836. Cu o sută de ani mai târziu, în anul 1894 s-a început zidirea actualei biserici cu hramul Adormirea Maicii Domnului, dupa planul arhitectului Stefan Toth. Biserica are lungimea de 24,41 m și lățimea de 7,70 m. Turnul este construit în stil baroc. Pictura murală a fost executată de profesorul Iulian Toader din Arad, iar sculptura și tâmplăria de Traian Novac. Ultima renovare a fost în anul 1989. Comuniștii au acordat mai multă atenție acestui așezământ de cult creștin-ortodox decât actuala conducere a Direcției de Urbanism a Municipiului Timișoarei.

Membrii Asociației Culturale Salvați patrimonial Timișoarei suntem convinși ca Direcția de Urbanism a Municipiului Timișoara în frunte cu domnul arhitectul șef își desfășura activitatea într-un deșert spiritual, altfel nu ne explicăm cum pot fi avizate astfel de Planuri Urbanistice cum este cel de la amplasamentul din Piața Bisericii nr. 7. Nu ne explicăm cum sunt înaintate spre avizare doar dorințele beneficiarilor. Să înțelegem că viitorul Urbanistic al Timișoarei se judecă prin mintea investitorilor sau prin banii lor?! Nu găsim în acest proiect simțul rafinat al nobilei tagme a arhitecților. Să conteze atât de mult banii?! În cazul în care doar investitorii contează ar fi cazul să părăsească instituția publică numită Primăria Timișoara și să fie angajații acestor beneficiari, lăsați urbanismul Timișoarei celor care sunt capabili! Nu credem că arhitectul care a proiectat acest mastodont din punctul nostru de vedere și-a pierdut simțul estetic și urbanstic învățat în școală, suntem convinși că există în ființa sa, altfel nu ar fi ales să fie architect. Unde este spiritul zonei în acest plan?! Refuzăm să credem că acest proiect și acest Plan Urbanistic Zonal pentru Piața Bisericii al viitorului imobil de la nr. 7 este rodul creației unui architect. Simțul urbanistic nu există! Nu există nici la arhitectul-șef?! Domnule arhitect-șef unde e substanța frumosului învățată în facultatea de arhitectură ce domină Timișoara?

Domnule arhitetct-șef, domnilor și doamnelor angajați ai Direcției de Urbanism al Municipiului Timișoara, înțelegem că doriți să promovați arhitectura de consum, dar insistam, să nu permiteți astfel de mastodonți în zonele istorice ale Timișoarei așa cum este Piața Bisericii. Nu lăsați lăcomia să domine arhitectura și urbanismul Timișoarei. În cazul de față, amplasamentul Piața Bisericii nr. 7, utilitatea acestei construcții nu creează forma clădirii pentru că există un Regulament Local de Urbanism, pentru că există legi pe care aveți obligația să le respectați și să le aplicați nu în defavoarea cetățenilor ci în favoarea lor.
Drept urmare, considerăm că va fost teamă de reacția celor peste 9000 de timișoreni, credincioși arondați acestei parohii, pentru care Biserica din Piața care îi poartă numele este nu doar un reper urbanistic, ci și un reper spiritual. Din acest motiv am depus un memoriu însoțit de liste de semnături de la timișorenii care au fost sfidați de angajații Direcției de Urbanism a Muncipiului Timișoara în frunte cu arhitectul sef, nerespectând toate etapele de informare și consultare a publicului pentru elaborarea Planului de Urbanism – locuințe și servicii, din rea voință, altfel nu pricepem de ce, pentru că Regulamentul de informare al publicului pentru elaborarea planurilor urbanistice este clar, ați încălcat flagrant articolul 48 al acestui regulament care spune fără nici un fel de interpretare că trebuie să fie amplasat un panou de informare la terenul supus Planului Urbanistic Zonal pe toată durata elaborării Planului Urbanistic. Panoul trebuie să rămână la parcelă, până la elaborarea următoarei etape. Acest panou figurează doar în documentele angajatului care a întocmit dosarul de informare a publicului pentru acest Plan urbanistic Zonal.

Noua construcție cu patru etaje va obtura defintiv Biserica istorică care a dat numele pieței.
Solicitarea noastră de anulare a documentației pentru Planul Urbanistic Zonal, amplasamentul Timișoara, Piața Bisericii nr. 7 se bazează pe Legea 52, Art. 2, Litera a), Art. 3, Litera b), Litera c), Litera e), Litera f) și a Regulamentului de informare și consultare a publicului în elaborarea planurilor urbanistice Art. 14, Litera c), Art. 19, Documentațiile de urbanism care se aprobă fără respectarea tuturor etapelor de informare și consultare prevăzute în prezentul regulament pentru fiecare tip de documentație de urbanism (PUG,PUZ,PUD), sunt nule de drept. Art. 48. La depunerea documentației pentru Avizul Prealabil de Oportunitate inițiatorul documentației va anexa dovada amplasării pe proprietate a panoului model Anexa 1 completat, prin fotografii datate. Panoul va rămâne pe parcelă până la declanșarea etapei următoare, Art. 52. La recomandarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, pentru documentațiile care pot avea un impact major asupra comunității, Instituția Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara poate organiza consultari cu Ordinul Arhitecților din România, Registrul Urbaniștilor din România și Comisia de Urbanism din cadrul CLMT înainte de emiterea Avizului Prealabil de Oportunitate, să anulați documentațiile de urbanism pentru Plan Urbanistic Zonal – Locuințe și Servicii, pentru amplasamentul Timișoara, Piața Bisericii nr. 7.
Solicitarea noastră de anulare a documentației urbanistice se bazează și pe Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Timișoara, Capitolul 9, Subcapitolul Înalțimea Construcțiilor, Art. 9.14, Stabilirea înălțimii construcțiilor se face pe baza analizei situațiilor distincte în corelare cu ceilalți parametrii care definesc condițiile de construibilitate a terenurilor pe care se vor amplasa și anume:
– protejarea și punerea în valoarea mediului natural și construit existent;
– respectarea regulilor de compoziție arhitectural urbanistice a zonei;
– asigurarea compatibilității funcționale a construcțiilor dominante a zonei.
Art. 9.15 Aspectul general este determinat de conformarea construcțiilor, volumetrie și compoziție urbană. Autorizarea executării construcțiilor este permisă în condițiile respectării art. 32 R.G.U , aliniatul (2) Autorizarea executării construcțiilor, care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

LĂSAȚI UN MESAJ