Judecătorii Curții de Apel Timișoara vor să nu mai fie discriminați și să fie remunerați adecvat. Altfel, nu-i justiție eficientă și civilizată!

150

Adunarea Generală a Judecătorilor Curții de Apel Timișoara din data de 21 septembrie 2016, cu votul marii majorități a judecătorilor a decis adoptarea unei Rezoluții prin care se solicită:

1. Respectarea statutului judecătorilor, a independenței acestora, inclusiv prin remunerarea adecvată, prin înlăturarea inechităților și a discriminărilor și prin finanțarea corespunzătoare a instanțelor, care să conducă la asigurarea condițiilor unui act de justiție eficient și civilizat;

2. Preluarea atribuțiilor referitoare la gestionarea bugetului instanțelor de la Ministerul Justiției de către o altă autoritate din domeniul justiției (CSM, curți de apel);

3. Susținerea demersului asociațiilor profesionale ale magistraților de sesizare a Avocatului Poporului cu privire la neconstituționalitatea OUG nr. 43/2016;

4. Inițierea și finalizarea de modificări legislative apte să consolideze independența justiției, atât cu referire la statutul judecătorului (cum sunt: regândirea normelor cu privire la răspunderea judecătorilor, a celor vizând promovarea), a unor mecanisme de responsabilizare și eficientizare a activității membrilor CSM, dar și norme ce vizează respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, inclusiv prin crearea unei autorități independente de interceptare;

5. Solicitarea explicită adresată Ministrului Justiției de a comunica un răspuns asumat față de problemele semnalate de întregul sistem judiciar și de a adopta măsuri concrete pentru rezolvarea acestora, atât în calitate de ordonator principal de credite pentru curțile de apel, tribunale și judecătorii, cât și în calitate de autoritate cu inițiativă legislativă.

LĂSAȚI UN MESAJ