ISU Banat face angajări. Vezi ce post scoate la concurs

174

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” angajează ofiţer III din cadrul Inspecţiei de Prevenire – Serviciul Protecţie, Pregătire şi Educaţie Preventivă a Populaţiei.

Candidaţii trebuie să aibă studii universitare (militare sau civile) de licenţă, în domeniul fundamental „ştiinţe inginereşti” şi domeniile de ierarhizare chimie şi inginerie chimică, fizică nucleară, chimie-fizică /arma chimie militară.

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii obligatorii: să fie încadraţi ca agenţi /maiştri militari /subofiţeri în unităţi /structuri ale Ministerului Afacerilor Interne; să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical şi psihic pentru corpul ofiţerilor; să aibă pregătirea de bază necesară; să nu fie puşi la dispoziţie sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 89 din Legea nr.80 /1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare ori în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360 /2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare, care să nu fi fost radiată, în condiţiile legislaţiei în vigoare; să fi obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun” pentru cadrele militare, respectiv „bine” pentru poliţişti, după caz, la ultimele două evaluări /aprecieri.

Concursul va consta în susţinerea unei probe scrise şi a unui interviu structurat pe subiecte profesionale, pe baza bibliografiei şi tematicii prezentate în Anexa nr. 1 şi se va desfăşura la sediul ISU. Astfel, testul scris va avea loc pe 04.01.2016, ora 12.00, iar interviul la data de 06.01.2015, ora 13:00.

Documentele necesare înscrierii la concurs sunt: copia actului de identitate, CV-ul şi declaraţia de cunoaştere şi acceptare a condiţiilor de recrutare vor fi depuse personal /transmise de către cei interesaţi la secretariatul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banal” al judeţului Timiş, până la data de 16.12.2015 (data înregistrării) în fiecare zi lucrătoare, între orele 08°°- 16.00.

LĂSAȚI UN MESAJ