Personalul instanțelor judecătorești intră în vacanță! Programul de vară al Curții de Apel Timișoara

438

Curtea de Apel Timişoara anunţă că în perioada 1 iulie – 1 septembrie 2017 se află în vacanţă judecătorească, fiind perioada în care se efectuează concediile de odihnă cuvenite personalului instanţelor.

În această perioadă vor continua să fie soluţionate cauzele penale cu inculpaţi în care s-au luat măsuri preventive, precum și cele având drept obiect: contestaţii la măsuri preventive; cereri de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei; contestaţii la executare; contestaţii declarate împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate cu privire la excepţiile de neconstituţionalitate; cereri de suspendare a executării unei hotărâri definitive până la soluţionarea cererii de repunere în termenul de apel; cereri de prelungire a dreptului de a conduce; cereri de strămutare; alte cereri care presupun judecarea cu celeritate.

În materie civilă, pe perioada vacanței vor fi soluționate cauzele care au regim de urgență, respectiv cele care au drept obiect: cereri de suspendare provizorie a executării silite; cereri întemeiate pe Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; cereri întemeiate pe Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei; cereri întemeiate pe Legea nr. 248/2005 privind restrângerea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor; cereri pentru ajutor public judiciar în baza OUG nr. 51/2008; reexaminări taxă judiciară de timbru; cererile de suspendare a executării provizorii; cererile de suspendare a executării hotărârii împotriva căreia s-a formulat contestaţia în anulare sau revizuire; conflictele de competenţă; cererile de strămutare; căile de atac declarate împotriva ordonanţelor preşedinţiale pronunţate de tribunale; cererile pentru sechestru asigurător; contestaţiile privind tergiversarea procesului; contestaţiile în anulare; cereri de apel exercitate împotriva încheierilor de respingere ca inadmisibile a cererilor de intervenţie voluntară şi forţată; măsuri asiguratorii; alte cereri privind executarea silită; autorizare executare silită asociaţii; cauţiune; certificarea titlurilor executorii europene; cererea debitorului – L85/2006 art.27 alin.5; cerere necontencioasa; comisie rogatorie internaţională; cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014; deschiderea procedurii la cererea debitorului; deschiderea procedurii la cererea creditorului; intrare/trecere faliment la cererea debitorului; intrare/trecere faliment la cererea creditorului; contestaţie la titlu; opoziţia la deschiderea procedurii; excepţie de neconstituţionalitate; incompatibilitate; ordonanţă de plată.; ordonanţă preşedinţială; plângere contestaţie tergiversare; recuzarea întregii instanţe; suspendare executare; anulare incident plată; anulare licitaţie; asigurare dovezi; autorizare convocare AGA; cauţiune; cerere în anulare (OUG 119/2007); cerere reexaminare ajutor public judiciar; contestaţie la executare; încuviinţarea executării silite; opoziţie la executare; poprire asiguratorie; recunoaştere şi executare hotărâre arbitrală străină; somaţie de plată; Somaţia europeana de plată; sechestru asigurator; sechestru judiciar; suspendare executare hotărâre arbitrală; suspendare executare silită; suspendare hotărâre A.G.A; suspendare licitaţie; comunicare informaţii de interes public; excepţie de nelegalitate act administrativ; achiziţii publice; refuz acordare drepturi – protecţie socială (persoane cu handicap, protecţia copilului); acţiune pentru neexecutare hotărâre; suspendare executare act administrativ; conflictele de muncă; reexaminarea încheierii prin care s-a aplicat amendă judiciară; cererile de abţinere şi de recuzare; alte cereri care presupun judecarea cu celeritate.

Totodată, Curtea de Apel Timişoara informează că serviciile cu publicul continuă să funcţioneze şi în perioada 1 iulie – 1 septembrie 2017, însă cu program redus. Astfel:

Serviciul de Registratură şi Arhivă – de luni până vineri, între orele 10.00 – 12.00;
Biroul de Informare și Relaţii Publice- de luni până vineri, între orele 10.00 – 12.00.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.