Inspectoratul Școlar Timiș, în febra schimbărilor de directori de școli. Unde anume…

1690

Se întâmplă periodic! ”Conform legislației în vigoare, în Consiliul de administrație al ISJ Timiș s-au avizat, începând de astăzi, propunerile Inspectorului General pentru numirile în funcții de conducere a directorilor și directorilor adjuncți, pentru anul școlar 2016-2017” spune conducerea instituției.

Pentru a se înțelege acest demers, Inspectoratul Școlar face următoarele precizări:
– numirea cadrelor didactice în funcţii de conducere, directori şi directori adjuncţi, prin detaşare în interesul învăţământului, se face
– cu respectarea: prevederilor art. 2541, alineatul (1) din Legea Nr. 1 din 2011, Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor art. 83, alineatul (1) din Ordinul M.E.C.Ş. Nr. 5559 din 27.10.2015, care a aprobat Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, prevederilor art. 46, alineatul (1) din Legea Nr. 53 din 2003, republicată, privind Codul muncii,
• cu avizul Consiliului de Administraţie al I.Ş.J. Timiş;
• cu respectarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat cu Ordinul M.E.C.T.S. Nr. 5530 din 05.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Numirea prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţia de director/director adjunct, se face la propunerea inspectorului şcolar general, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar; numirea se face pentru cel mult un an şcolar!

Conform Calendarului mobilităţii, în perioada 11-16 august 2016, CA al I.Ş.J. Timiş dă avizul pentru numire, iar în perioada 19-29 august 2016 se emit şi se comunică deciziile de numire.

Astfel, avem 3 directori în anul școlar 2015-2016 și care se pensionează începând cu 1 septembrie 2016: la Colegiul Național Coriolan Brediceanu, Școala Gimnazială Ghilad și Școala Gimnazială Beba Veche. Pe de altă parte există situația în care un număr de 9 directori au comunicat, în scris, dorința lor de a nu li se mai prelungi detașarea în interesul învățământului pentru funcția de conducere în anul școlar 2016-2017, invocând motive personale: Școala Gimnazială Parța, Școala Gimnazială Șag, Liceul Teoretic Periam, Liceul Pedagogic „ Carmen Sylva” Timișoara, Liceul Tehnologic „Romulus Paraschivoiu” Lovrin, Școala Gimnazială nr. 1 Timișoara, Școala Gimnazială Dudeștii Noi, Școala Gimnazială Sacoșu Turcesc și Școala Gimnazială Săcălaz.

Pe de altă parte, întâlnim instituții de învățământ pentru care, din motive întemeiate, bazate pe o analiză clară, corectă și transparentă, Inspectorul Școlar General a propus Consiliului de administrație emiterea avizului pentru numirea în funcții de conducere a 4 noi directori: la Colegiul Tehnic Valeriu Braniște Lugoj, Liceul Tehnologic „ Petre Mitroi” Biled, Școala Gimnazială Moravița și Școala Gimnazială Pietroasa.

Unități de învățământ unde actualul director va ocupa funcția de director adjunct într-o altă unitate: 1- Școala Gimnazială nr. 4 Lugoj. Unitate de învățământ unde anul trecut, din motive personale ce impuneau retragerea temporară, directorul a optat pentru a nu-și continua activitatea, solicitând, pentru anul școlar viitor, revenirea pe funcție (experiența mare în funcția pe care revine, implicarea în viața școlii și alte considerente importante pentru școală, au stat la baza acceptării revenirii pe funcție): 1 -Școala Gimnazială de muzică „ Filaret Barbu” Lugoj. Unitate de învățământ unde directorul s-a transferat cu catedra în alt județ și s-a impus numirea unei alte persoane: 1 – Grădinița cu program prelungit Jimbolia.

Valul schimbărilor îi atinge și pe directorii adjuncți. Astfel, avem 3 irectori adjuncți care au comunicat, în scris, dorința lor de a nu li se mai prelungi detașarea în interesul învățământului pentru funcția de conducere în anul școlar 2016-2017, invocând motive personale: Liceul Teoretic Bartok Bela, Liceul Teoretic Periam și Școala Gimnazială nr. 27 Timișoara.

Instituții de învățământ pentru care, din motive întemeiate, bazate pe o analiză clară, corectă și transparentă, Inspectorul Școlar General, la propunerea sau cu acordul directorului (la nivelul ISJ s-a agreat și încurajat ca echipa managerială, respectiv nominalizarea directorului adjunct să se realizeze de către directorul plin) a propus Consiliului de administrație emiterea avizului pentru numirea în funcții de conducere a unor 6 noi directori adjuncți: la Școala Gimnazială Teremia Mare, Liceul Tehnologic Deta, Liceul Tehnologic „ Petre Mitroi” Biled, Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timișoara, Liceul cu Program Sportiv Banatul și Liceul Teoretic Dudeștii Vechi.

Există două unități de învățământ unde, datorită numărului de clase s-a impus crearea în organigramă a unui post de director adjunct: la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „ Constantin Păunescu” Recaș și Școala Gimnazială Satchinez. La Școala Gimnazială din Săcălaz, actualul director adjunct va ocupa funcția de director.

LĂSAȚI UN MESAJ