În județul Timiș se face recensământul anului la urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică…

683

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş a programat acţiuni de evaluare pentru fondurile cinegetice pentru anul 2016, la nivelul judeţului Timiş.

Acţiunea de evaluarea a efectivelor pentru specii de animale sălbatice strict protejate se face având în vedere atribuţiile ce revin Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş de a întreprinde demersurile necesare desfăşurării în condiţii optime a acţiunii de evaluare a efectivelor pentru speciile de animale sălbatice strict protejate: urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică.
Datele înregistrate sunt transmise astfel la nivel central pentru realizarea studiilor speciale de evaluare a stării resurselor biologice din flora şi fauna sălbatică ce se exploatează şi se valorifică în diferite scopuri economice şi sociale.

Acţiuni de evaluare pentru fondurile cinegetice din judeţul Timiş:
1.    D.S. Timiş
16 Şarlota    29.03.2016    900    District Silvic Şarlota    Ing. Preda Dănuţ 0732790425
17 Nadăş    30.03.2016    900    District Silvic Şarlota    Ing. Preda Dănuţ 0732790425
54 Pădureni    30.03.2016    900    District Silvic Lighed    Ing. Gligor Viorel 0732790353
31 Drinova    30.03.2016    900    District Silvic Drinova    Ing. Rădulescu Dorin 0732790286
32 Tapia    31.03.2016    900    Canton Silvic Km 6 din District Silvic Tapia-Lugoj    Ing. Rădulescu Dorin 0732790286
33 Valea Lungă    01.04.2016    900    Canton Silvic Km 9 din District Silvic Tapia-Lugoj    Ing. Rădulescu Dorin 0732790286
29 Surduc    07.04.2016    900    Cabana Fârdea    Ing. Roşu Nicolae 0722348214
24 Margina    02.04.2016    900    Ocol Silvic Coşava    Ing. Popovici Sorin 0721035263
2.    A.J.V.P.S. Timiş 
18 Brestovăţ    07-08.04.2016    830    Cabana Hodoş    Huzdup Constantin 0726608330
19 Paniova    07-08.04.2016    830    Canton Mancoş    Nicola Cosmin-Leon 0766486424
23 Făget    07-08.04.2016    800    Club Făget    Lacatîş Gheorghe 0734221271
27 Luncani    07-08.04.2016    900    Cămin Cultural Luncani    Roşu Nicolae 0734221247
30 Traian Vuia    07-08.04.2016    800    Scaune Drăgşineşti    Icobescu Ioan-Marius 0734221246
42 Buziaş    07-08.04.2016    830    Staţie Gaz    Despot Ionel 0740891162
3.    A.V.P.S. Diana Hunting BH  
74 Cocor    02.04.2016    1000    Calea Aradului km 13 Loc. Sânandrei    Sere Traian 0744620107
4.    Asociaţia Banat Jagd 
26 Poieni    02.04.2016    1000    Loc. Româneşti nr. 57    Ing. Căsălean Marius 0744790823
5.    A.V.P.S. Arthemis Otelec  
64 Macedonia    03.04.2016    900    Loc. Macedonia    Nicolin Zoran 0767265304
6.    A.V. Căpriorul Nădrag  
28 Nădrag    03.04.2016    800    Loc. Jdioara    Răchită Ionel 0766549751

Conform metodologiei de evaluare transmisă de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, la acţiunea de evaluare în teren şi de verificare a corectitudinii datelor înregistrate, alături de gestionarii fondurilor cinegetice vor participa reprezentanţi ai Universităţii Transilvania Braşov – Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Institutului Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Fundaţiei Carpaţi, Gărzii Forestiere Timişoara, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Comisariatului Judeţean Timiş al Gărzii Naționale de Mediu.
La aceste echipe mixte pot participa şi reprezentanţi ai institutelor de cercetare, universităţi, ONG-uri.
Acolo unde fondurile cinegetice se suprapun peste arii naturale protejate, la evaluare vor participa şi administratorii/custozii ariilor naturale protejate.

Evaluarea se va întocmi pe fonduri cinegetice şi se va centraliza la nivel de judeţ, pe gestionari.
Datele la nivel de fond cinegetic şi gestionar, vor fi prezentate Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş.
Odată cu centralizările datelor pe judeţ se vor face propuneri de plafon maxim de intervenţie pentru speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică pe fonduri cinegetice şi gestionari.
Propunerile de plafon maxim de intervenţie vor avea la bază nivelul pagubelor înregistrate, situaţia efectivelor reale comparative cu cele optime, tendinţa şi structura populaţiei.

LĂSAȚI UN MESAJ