Finanțări consistente pentru IMM-urile din vestul țării

45

Întreprinderile mici și mijlocii din regiunea de vest a țării se pot dezvolta cu ajutorul fondurilor europene. A fost lansat un nou ghid de depunere de proiecte prin care IMM-urile pot obține finanțări consistente.

Fondurile nerambursabile sunt destinate întreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban și întreprinderilor mijlocii din mediul rural. Cei care depun proiecte trebuie să îndeplinească mai multe condiții.

Sunt eligibile IMM-urile care ”au desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Astfel, o întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2019 trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 3 ianuarie 2018 (prima zi lucrătoare din anul 2018) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2018; au înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare”.

Proiectele trebuie să vizeze tipuri de activități precum:
• construirea, modernizarea, extinderea spaţiilor de producţie/ prestare de servicii,
• achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
• achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie
• investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 1 milion euro și maximum 5.000.000 euro.

LĂSAȚI UN MESAJ