FABULOS. Reprezentantul Guvernului în județul Timiș a primit… 1(o) scrisoare de mulțumire în 2015!

584

Dacă primarii din județul Timiș taie și spânzură după cum vrea mușchii fiecăruia este și pentru că prefectul și instituția pe care o conduce, dar ca personaj numit, nu ales, nu-și fac treaba…

Prefectul este, pentru cine încă nu știe, reprezentantul Guvernului pe plan local și conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
Chiar dacă privirile sunt atrase, de obicei, într-un județ, de primarul reședinței de județ și de președintele Consiliului Județean, prefectul este garantul respectării legii și a ordinii publice la nivel local, precum și ordonator terțiar de credite.

În anul 2015, Corpul de control al prefectului județului Timiș a desfășurat ”activitate de sprijin, îndrumare și verificare” și a efectuat 47 controale tematice și punctuale la primării, ce au vizat în principal verificarea modului de respectare a prevederilor legale…

Prefectura a reușit chiar și soluționarea a 32 petiții, care se referă la nerespectarea legilor fondului funciar, întârzierea punerii în posesie, eliberarea titlurilor de proprietate cât și activitatea consiliilor locale, a primarilor, precum și sesizări cu privire la construcții ilegale, la modul de cheltuire a banilor publici, a problemelor ce vizează conviețuirea socială, după cum se subliniază în raportul de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului Județulul Timiș în anul 2015.

În același raport, se spune că numărul total de petiţii a fost de 949.
De-a lungul anului 2015…
Nu au existat reclamaţii privind tulburarea liniştii publice şi alte infracţiuni sau contravenţii, că Guvernul nu se prea ocupă cu așa ceva, așa că prefectul a dormit liniștit…
465 au reprezentat diferite cereri, 459 au fost cereri privind legile fondului funciar ori retrocedări de bunuri preluate abuziv de regimul comunist, iar 20 au fost reveniri cu aceeaşi problemă.
Așa de bine a funcționat Prefectura județului Timiș, în 2015, încât s-a primit chiar și… 1 (o) scrisoare de mulţumire!
Nu s-a precizat dacă nu cumva scrisoarea a fost la schimbul de fotolii între fostul și actualul prefect sau viceversa.
Sau și-au scris-o singuri, ca să dea pozitiv la evaluare…

Revenind, 720 dintre petiţii au fost soluţionate pozitiv sau parţial pozitiv, depinde de cum ți-a bătut PSD-ul la poartă.
69 de peteții au fost clar soluționate negativ, în 63 de situaţii au fost comunicate petenţilor precizările necesare privind posibilitatea legală de soluţionare, la 68 încă se muncește și, în sfârșit, 29 de petiții au fost clasate direct.

LĂSAȚI UN MESAJ