Elevii Liceului Pedagogic Carmen Sylva din Timișoara vor beneficia de programul pilot „Masa caldă în școli” VIDEO

734

Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat au fost aprobate printr-o hotărâre de guvern. Obiectivul acestui program este de a stimula accesul copiilor la educație, respectiv prezența elevilor și preșcolarilor la școală sau la grădiniță.

„Adoptarea actului normativ face parte din măsurile de intervenție integrată pentru diminuarea riscului de excluziune şi de abandon şcolar care grevează populația şcolară din medii dezavantajate geografic, economic sau social, contribuind în final la realizarea obiectivului major al Ministerului Educaţiei Naționale şi anume asigurarea accesului echitabil şi nediscriminatoriu la o educaţie de calitate a tuturor copiilor şi tinerilor din România”, transmit reprezentanții Guvernului.

cantina-liceul-pedagocic-carmen-silva.Still048-1024x576

Hotărârea cuprinde prevederi referitoare la definirea suportului alimentar, precum şi a principiilor ce trebuie respectate în prepararea acestuia, prin detalierea tipurilor de suport alimentar posibil. Dreptul de a primi zilnic suportul alimentar, pe perioada cursurilor, conform structurii anului scolar, îl au numai elevii prezenți la cursuri. Suportul alimentar nu se va acorda pe perioada vacanţelor sau a altor zile declarate prin lege ca zile nelucrătoare.

Mai exact, suportul alimentar constă, după caz, într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar pentru fiecare elev/preșcolar, prin raportare la infrastructura necesară servirii mesei în unitatea școlară, astfel:

-masă caldă, preparată în regim propriu, pentru unitățile de învăţământ în care există cantină cu avize de funcţionare şi spaţiu adecvat de servire a mesei;

-masă caldă, în regim catering, pentru unitățile de învăţământ în care nu există cantină pentru prepararea în regim propriu, dar în care există un spaţiu de servire a mesei sau un alt spaţiu amenajabil în acest scop;

-pachet alimentar, pentru unitățile de învăţământ în care nu există nici cantină şi nici spaţiu amenajabil în scopul servicii mesei.

cantina-liceul-pedagocic-carmen-silva.Still020-1024x576

„La începutul lunii noiembrie 2016 a fost înregistrată în unitatea noastră de învățământ, această ordonanță, 72/2016, cu privire la aprobarea programului pilot „Masa caldă în școli”. În acest program, care prevede momentan cele 50 de unități, Timișul apare pe poziția 42, cu Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara. Unitatea de învățământ deservește unui număr de 1.514 elevi, care ar trebui să primească o masă caldă. Însă cantina noastră, spaţiul unde ar trebui servită această masă, nu are mai mult de 68 de locuri. Astfel că, dacă servirea mesei ar dura 30 de minute, ar însemna undeva la 150 de elevi pe oră. Așadar, servirea mesei ar dura undeva pe la 7 – 8 ore, cel puțin. Acest lucru nu este eficient. Am solicitat părinții, după ce le-am prezentat programul, și am centralizat opțiunea dumnealor cu privire la masa caldă. Prin urmare avem 421 de cereri pentru masa caldă, 1.083 de cereri pentru pachetul alimentar și 10 cereri pentru pachetul alimentar în regim special. Dacă vom fi lăsați să funcționăm după cum ne-am organizat împreună cu părinții, atunci programul se poate aplica. Vom trimite decizia către Consiliul Local și către ISJ Timiș, care monitorizează desfășurarea acestui program. Dacă se va aproba, lucrurile vor merge bine”, transmite Nicolae Seimeanu, director adjunct al Liceului Pedagogic din Timișoara.

Suma alocată pentru masa caldă a unui elev în fiecare zi nu depășește 7 lei. Suma totală alocată Liceului Pedagogic este de 1.756 de lei pentru primul semestru. Legea permite suplimentarea sumei iniţiale de 7 lei cu încă 3 lei. Astfel, conducerea liceului va cere diferența până la 10 lei. Diferența va fi suportată de conducerea orașului. Unitatea de învățământ va opta pentru pachetul alimentar cu o valoare de 10 lei/zi/elev.

cantina-liceul-pedagocic-carmen-silva.Still017-1024x576

Pentru masa caldă preparată în regim propriu, unitatea şcolară va afişa la loc vizibil lista-meniu care va conține denumirea produsului, ingredientele componente, precum şi substanțele care provoacă alergii sau intoleranțe. În plus, pentru produsele distribuite de unitățile de alimentație publică va fi indicată şi data producerii. Pachetul alimentar va conține produse de panificație, produse din carne şi/sau brânzeturi/derivate din lapte, legume, la care se adaugă un fruct. Data-limită de consum a produselor distribuite către unităţile şcolare în regim de catering va fi în ziua producerii, pentru masă caldă, respectiv de 24 de ore pentru sandviciuri.

Totodată, documentul menționează situațiile în care, într-o unitate de învăţământ, se aplică unul sau altul dintre tipurile respective de suport alimentar sau a situaţiilor în care în aceeași unitate de învăţământ se utilizează mai multe variante, în funcție de specificul dat de structura ciclurilor de învăţământ, de dispunerea geografică, de programul şcolar al elevilor sau de alți factori. De asemenea, la cererea scrisă a părinților, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă, pachetele alimentare și masa caldă pot fi înlocuite cu produse alimentare adecvate situației elevilor și preșcolarilor.

Programul de servire a mesei şi timpul alocat acestei activități vor fi stabilite de către conducerea unității de învăţământ, în funcție de numărul de elevi, de orarul școlii şi de particularitățile fiecărei unităţi de învăţământ. De asemenea, actul normativ detaliază specificațiile tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare/servicii, precum: evidenţa cantităților solicitate, distribuite şi consumate, calitatea produselor, siguranţă şi perisabilitate microbiologică, condiții pentru transport și distribuție, metode de testate şi control, ambalare, etichetare, marcare.

cantina-liceul-pedagocic-carmen-silva.Still019-1024x576

Produsele alimentare distribuite elevilor și preșcolarilor vor respecta cerințele de conformitate prevăzute în regulamentele europene. Pentru respectarea principiilor de hrană sănătoasă, produsele alimentare vor fi livrate, zilnic, din unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar către unitățile şcolare numai cu mijloace auto speciale, autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, ambalate şi etichetate conform prevederilor legale în vigoare, şi vor fi depozitate în condiții de siguranţă alimentară.

Hotărârea stabilește și o serie de principii care trebuie respectate în vederea asigurării unei alimentații sănătoase pentru copii. Între altele, produsele nu vor conține aditivi alimentari, conservanți sau orice alt tip de potențiatori de arome și gust. Unitățile de învățământ în care se desfășoară programul au obligativitatea de a păstra 48 de ore probe din alimentele servite copiilor, conform legislației în vigoare. În privința unităților de învățământ unde nu este implementat acest program, elevii vor primi în continuare laptele și cornul.

Plata produselor şi a serviciilor contractate se efectuează, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepție calitativă şi cantitativă, întocmite de unitățile de învăţământ şi aprobate de primarii comunelor, orașelor și municipiilor, după caz. Sumele aferente derulării programului-pilot se suportă din bugetele locale ale unităților sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale. Pentru implementarea programului se alocă sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale.

La închiderea programului-pilot, respectiv la finalul anului şcolar 2016-2017, în urma analizei MEN, realizată pe baza datelor colectate lunar şi a rezultatelor obținute pe parcursul derulării proiectului-pilot, executivul va decide asupra oportunității extinderii acestui program la nivel naţional, respectiv a modalității de implementare.

LĂSAȚI UN MESAJ