Efort comun româno-sârb pentru o comunitate incluzivă-VIDEO

403

Printre ce mai mici dintre noi se găsesc din păcate foarte mulți cu o situație precară. Copiii sunt cei mai vulnerabili la mersul haotic al societății. Dacă la oraș se mai face câte ceva pentru ei, situația este mai acută în mediul rural. Familii cu mulți copiii, abandon școlar timpuriu, sărăcia, toate sunt mai accentuate la sat.

Fundația de Abilitare Speranța, alături de partenerii săi Organizația Salvați Copiii, Filiala Timiș și Primăria comunei Plandiște din Serbia au hotărât să conlucreze. Așa s-a ivit gândul de a scrie un proiect comun dedict copiiilor. Miercuri, 2 august, a fost lansat oficial acest demers cu numele „Împreună pentru o comunitate incluzivă”, finanțat în cadrul Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia.

speranta proiect incluziv romania serbia (1)

Bugetul total al proiectului este de 234043,95 euro, din care cofinanțarea din parte Uniunii Europene se ridică la 219835,78 euro. Perioada de implementare este intre datele de 23 iunie 2017 până la 23 decembrie 2018.

Concret, se vrea o viață mai bună pentru comunitatea din zona de graniță a județului Timiș, România și Banatul de Sud, Serbia prin proiectul ”Împreună pentru o comunitate incluzivă”. Copiii care locuiesc în zone de graniță, din mediul rural, minorități etnice, copiii din medii sărace sau cei cu nevoi speciale constituie grupuri dezavantajate cu risc crescut de excludere socială, educațională și culturală. Pornind de la nevoile reale ale comunității de frontieră, pentru cei trei parteneri implicați în Proiectul Împreună pentru o comunitate incluzivă nu există granițe atunci când vine vorba despre copiii care au nevoie de sprijin.
Cei implicați vor ca peste 500 de copii, cadre didactice, comunitatea locală transfrontalieră româno sârbă din Banloc, Livezile și Plandiște să învețe să înfrunte problemele, să întrebe și să primească răpunsuri pentru ca întreaga comunitate să devină una incluzivă. Se dorește ca împreună să fie sprijiniți ce aflați în nevoie. De aemenea se vrea creșterea nivelului de incluziune socială, educațională si culturală pentru copiii, aparținând grupurilor defavorizate din zona de frontieră.

speranta proiect incluziv romania serbia (3)

La eveniment au luat parte ES Irena Radojičić de la consulatul Serbiei, Letiția Baba de la Fundația de abilitare „Speranța” precum și managerii de proiect din ambele țări. De asemenea au mai participat reprezentanți ai Inspectortului școlar Timiș, directorii școlilor din Banloc și Livezile și reprezentanți ai comunei Plandiște din Serbia. Cu toții au căzut de acord că la probleme comune trebuie luate măsuri în comun. Toți se laudă cu elevii premianți și cu cei olimpici. Dar sunt și altfel de elevi. Cu toții trebuie să aibe acces la educție în egală masură. Toți ai dreptul la un viitor.

speranta proiect incluziv romania serbia (5)

Domnul Mladenovic reprezentant al comunei Plandiște a arătat că dânșii administrează o comună destul de mică, cu resurse limitate, dar care adună circa 26 de etnii diferite în multe localități mici și dispersate. Unul din necazuri ar fi transportul dificil al elevilor din sate până la școli. Cu un microbuz acestea neajunsuri se mai remediază. „Școala trebuie să aducă zâmbet pe fața cel puția a unui copil sau a unei familii și totul va fi pe drumul cel bun.”

Cooperare dincolo de frontiere.

Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Serbia este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanţat de statele partenere în program.

Câteva vorbe despre cei implicați în proiect:
Fundația de Abilitare Speranța este lider de parteneriat. Cu o experiență de aproape 25 de ani în domeniul serviciilor de sprijinire, abilitare și reabilitare a copiilor cu dizabilități și nevoi speciale, informarea, consilierea și sprijinirea părinților și cadrelor didactice, precum și implicarea în recunoașterea dreptului la educația incluzivă a copiilor din România, Fundația de Abilitare Speranța este o organizație resursă și suport pentru realizarea incluziunii sociale si educaționale.

speranta proiect incluziv romania serbia (7)

Partener în acest efort va fi și Organizația Salvați Copiii, Filiala Timiș, ce este o organizaţie de utilitate publică cu misiunea de a garanta egalitatea de şanse pentru toţi copiii, indiferent de mediul din care aceștia provin, prin programe dedicate atât copiilor, cât şi părinţilor şi specialiştilor. În cei 25 de ani de activitate s-au dedicat copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile: copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, copii aflaţi în risc de abuz, copii aflaţi în risc de exploatare, copii ce provin din medii socio-economice precare etc.

speranta proiect incluziv romania serbia (8)

Partenerul de peste hotare dar de la doi pași este Primăria Plandiște din Serbia. Acolo există o experiență îndelungată în gestionarea multiculturalității etnice și religioase pentru copii și tineri și a cărei prioritate în ultimii ani a fost organizarea și implicarea în activități de tineret în următoarele domenii: tineret și sport, educație și informare, cultură și timp liber, ecologie, sănătate și asistență socială, securitate, ocuparea forței de muncă, turism, societatea civilă.

Manageri de proiect sunt Sebastian Bilanin din partea română și Rodica Gruiescu din partea sârbă.

LĂSAȚI UN MESAJ