Dosarele pentru primirea ajutorului de încălzire pot fi depuse la Colterm, de astăzi

233

Timişorenii care au nevoie de ajutor pentru plata încălzirii în sistem centralizat pot depune dosarele la punctele Colterm.

Primăria Timişoara anunţă că de astăzi se preiau cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei în sistem centralizat. Formularele, însoțite de actele doveditoare, se pot lua şi depune la cele trei puncte operative ale Colterm SA.

Solicitanții care depun documentele până în data de 20 noiembrie, pot beneficia de acest ajutor din luna noiembrie.

Pot beneficia de ajutor de încălzire a locuinței în sistem centralizat, familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 786 lei, respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 1082 lei.

Lista punctelor de colectare a cererilor şi a bunurilor care duc la excluderea de pe lista de ajutoare pot fi consultate în anexele ataşate.

Actele necesare pentru obținerea ajutorului de încălzire sunt:

  • cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei  – formulare tip.
  • copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/ paşaport/ carte de identitate provizorie, certificat de naştere pentru copiii minori sub 14 ani, permis de şedere temporară sau permanentă, document de identitate permis de ședere pe termen lung, certificat de înregistrare, carte de rezidență pentru cetăţenii străini sau apatrizi).
  • acte din care rezultă calitatea titularului cererii faţă de imobilul pentru care solicită ajutorul: proprietar ( copie după contractul  de vânzare – cumpărare, extras de carte  funciară);chiriaş (contract de închiriere); împuternicit (contract de comodat sau împuternicire de la proprietar/titularul contractului de închiriere);
  • acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii: adeverinţă privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc.); cupoane pensii; cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de  2 sau 3 ani; cupoane indemnizaţii cu caracter permanent; cupoane alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare; acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părţi sociale; declaraţie privind alte venituri realizate; persoanele care nu realizează venituri vor depune o declaraţie în acest sens.

LĂSAȚI UN MESAJ