Din ianuarie, contribuabilii trebuie să depună prin mijloace electronice, 13 declarații fiscale

342

De anul acesta, contribuabilii depun exclusiv online 13 declarații fiscale. Măsura adoptată prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2326/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 649/08.08.2017, prin care 13 declarații fiscale se depun numai online, conduce la o scădere a cheltuielilor de deplasare și a resurselor necesare tipării, la evitarea cozilor și, implicit, la economisirea timpului, dar și la protecția mediului înconjurător.

Astfel, începând cu 01 ianuarie 2018, contribuabilii depun obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sistemul electronic de transmitere la distanță, următoarele declarații fiscale:
-100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat;
-101 „Declarație privind impozitul pe profit“;
-120 „Decont privind accizele“;
-205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit“;
-207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi“;
-208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“;
-300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
-301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată“;
-307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/ corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată“;
-311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal“.
-390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/prestările intracomunitare“;
-394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA“;
-710 „Declaraţie rectificativă“;
Aceste declarații se completează/validează cu ajutorul programelor de asistență disponibile gratuit pe site-ul www.anaf.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ