Decizie EXTREMĂ! Cele mai mari 5 universități din țară, printre care și Universitatea de Vest, s-au retras din Consiliul Național al Rectorilor

604

Cele mai importante cinci universități din România, unite în Consorțiul Universitaria (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara și Academia de Studii Economice din București), au luat o decizie extremă. S-au retras din Consiliul Național al Rectorilor în semn de protest, pentru a atrage public atenția asupra unor derapaje cu impact major asupra învățământului superior și cercetării din România.

Cele cinci universități anunță, printr-un comunicat, că nu vor reveni decât în următoarele condiții:

– depolitizarea conducerii Consiliului Național al Rectorilor, astfel încât Consiliul să fie reprezentantul exclusiv al mediului universitar românesc, departe de influențe de natură politică;

modificarea procedurilor de adoptare a hotărârilor CNR prin luarea în considerare a ponderii fiecărei universități în funcție de numărul de cadre didactice, studenți și de activitatea de cercetare.

Alte revendicări ale Consorțiului Universitaria:

– necesitatea adoptării unei strategii universitare naționale unitare, bazată pe standardele unei educații de calitate

– Consorțiul solicită public Ministerului Educației Naționale implicarea Consorțiului „Universitaria”, prin reprezentanții săi, în întreg procesul de elaborare a noii legi a educației, anunțată ca demers al MEN. Membrii Consorțiului vor elabora o serie de documente de politici publice, care să vină cu soluții de viziune asupra educației naționale.

– proces riguros de evaluare a școlilor doctorale, bazat pe o metodologie robustă. Consorțiul „Universitaria” consideră necesară implicarea necondiționată a reprezentanților săi în elaborarea metodologiei de evaluare a școlilor doctorale, astfel încât să se asigure atât mecanismul transparenței și al consultării publice, cât și valoarea adăugată certă, pe care universitățile membre ale Consorțiului „Universitaria” o pot oferi.

– de asemenea, Consorțiul își exprimă o reală îngrijorare cu privire la faptul că noile consilii consultative ale Ministerului Cercetării și Inovării sunt departe de a asigura o reprezentativitate reală a sistemului de cercetare din România. Astfel, în condițiile în care cele cinci instituții de învățământ superior realizează cea mai solidă activitate de cercetare și au un număr însemnat de studenți și de cadre didactice, reprezentarea acestora este de sub 10% din întreaga componență a consiliilor.

– rectorii celor cinci universități atrag atenția asupra subfinanțării sistemului național de educație, fapt care generează un impact major asupra competitivității României în plan internațional.

– recenta alocare a locurilor bugetate pentru admiterea la licență 2017 a dezavantajat unii membri ai Consorțiului „Universitaria”, care consideră că nu există justificare pentru această decizie arbitrară a Ministerului Educației Naționale.

LĂSAȚI UN MESAJ