De Bobotează a fost sfințită Aghiazma Mare și la Catedrala Mitropolitană din Timișoara. Mesajul ÎPS Ioan FOTO-VIDEO

67

Boboteaza sau Epifania este sărbătorită la 6 ianuarie de către ambele Biserici atât cea Ortodoxă cât și cea Catolică. Boboteaza încheie ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de iarnă care încep în Ajunul Crăciunului. În grecește se numește Teofanie sau Epifanie care se explică prin „Arătarea Domnului”, adică a Sfintei Treimi.

Ortodocșii comemorează botezul lui Iisus în râul Iordan, văzută ca o manifestare către lume a Fiului lui Dumnezeu (Arătarea Domnului). Sfânta Scriptură îl menționează pe Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul, considerat de creștini ca înaintemergătorul lui Iisus Hristos, care ar fi propovăduit venirea acestuia, îndemnând pe iudei la pocăință. Îmbrăcămintea pustnicului Ioan era foarte simplă, făcută din blană de cămilă; el purta o cingătoare de piele împrejurul mijlocului și se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Icoanele au păstrat de-a lungul timpului această imagine, înfățișându-ni-l pe Botezător cu părul și barba lungi. Considerându-l proroc, locuitorii din Ierusalim și din întreaga Iudee se strângeau în jurul lui pentru a-i asculta cuvintele și mai ales pentru a fi botezați de el în râul Iordan.

Ioan le cerea, înainte de a-i boteza, să-și spovedească păcatele și să se pocăiască, spunându-le că el îi botează doar cu apă, dar „cel ce va veni după el” (în tradiția creștină: Iisus) îi va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Despre „cel ce va veni după el”, Ioan spunea că acela este mult mai mare și mai puternic decât el. Evanghelia relatează că și Iisus a venit din Galileea, pentru a fi botezat de Ioan, care, văzându-l, a spus: „Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce spăla păcatul lumii”. Conform acestei relatări, ieșind din apa Iordanului, Iisus ar fi spus „cerurile s-au deschis și duhul lui Dumnezeu s-a vărsat, coborându-se ca un porumbel și venind peste el. Și glas din ceruri zicând : acesta este Fiul Meu cel iubit întru care am binevoit” (Matei, 3: 16-17).

Ca în fiecare an, bisericile bănățene au fost azi căutate de credincioși pentru asculta slujba zilei de azi și de a asista la sfințirea apelor în amintirea botezului săvârșit de Ioan asupra Lui Iisus. La Catedrala Mitropolitană Înaltprea Sfinția Sa Ioan Selejan a săvârșit sfințirea apei cu care apoi a stropit pe toți cei ce asistau la serviciul religios binecuvântându-i.

ÎPSS Ioan spune că: „Un belșug de har se revărsă sfințind pămăntul și apele!” Apoi a tălmăcit importanța zilei de azi astfel: „Astăzi mântuitorul Iisus Hristos este arătat în chip deosebit lumii de pustnicul de pe malul Iordanului, Sfântul Prororc Ioan Botezătorul, cât și de Tatăl și de Duhul Sfânt. De acum, nimeni să nu se îndoiască, întrucât Hristos este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume, S-a întrupat din Fecioara Maria și S-a jertfit pentru noi și pentru a noastră mântuire.

Astăzi vedem cerurile deschise, și, pentru o clipă un belșug de har se revărsă peste tot, sfințind pămământul și apele. Apa sfințită pe care astăzi o primesc credincioșii spre binecuvântare și sfințire, conține o picătură din Iordanul harului lui Dumnezeu și de aceea, îi îndemn pe toți să guste din ea cu multă evlavie și să fie conștienți că duc în casele lor o picătură din harul iubirii lui Dumnezeu”.

LĂSAȚI UN MESAJ