Dacă obții venituri din agricultură, află ce impozite trebuie să plătești până în 15 decembrie

220

Dacă obții venituri din agricultură, mai ai la dispoziție doar câteva zile din acest an, în care mai poți să-ți achiți obligațiile față de bugetul statului, fără să plătești penalități.

În luna decembrie a fiecărui an, dacă obții venituri din activități agricole, trebuie să-ți achiți ultimele obligații față de bugetul statului.

50% din impozitul pe venit

Prima și cea mai importantă obligație constă în plata a jumătate din impozitul pe venitul agricol. Este vorba de impozitul pe pe normele de venit, stabilite de autorități pentru anul în curs. Începând din anul 2013, pentru terenul agricol, trebuie să plătești două impozite: unul pe proprietate și unul pe venitul obținut. Impozitul pe proprietate se calculează potrivit Codului Fiscal, în funcție de categoria terenului (arabil, pășune, livadă etc) și se achită anual, la primărie. Celălalt impozit, de 16% pe venitul agricol, a fost introdus în 2013 și este stabilit pe baza normelor de venit estimat, nu pe venitul efectiv realizat. Aceste norme sunt stabilite anual de autorități, în funcţie de produsele cultivate. Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se propun de direcțiile agricole, pe baza metodologiei stabilite de Guvern, se aprobă şi se publică de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică.

CASS de 5,5%

Dacă obții venituri din agricultură, cea de-a doua obligație constă în plata, tot până la 15 decembrie, a contribuției la asigurările sociale de sănătate, aferente semestrului II din 2016. Așadar, pe lângă cota de 16 la sută, trebuie achitată și contribuția la asigurările publice de sănătate (CASS), de 5,5 la sută din venitul agricol estimat. În fiecare an, trebuie să depui declaraţiile cu terenul lucrat, până la data de 25 mai, şi să plătești impozitul după ce încasezi banii din producţie, în două tranşe: 50% până la data de 25 octombrie și 50% până la data de 15 decembrie. Pentru întârzieri, vei plăti penalitățile prevăzute de Codul Fiscal. Dacă ai dat terenul în arendă sau în asociație impozitul va fi achitat de arendaș/asociație și reținut de la fiecare proprietar.

Cine nu plătește impozit

Nu trebuie să plătești impozit pentru terenul necultivat, nici pentru suprafeţele cultivate cu plante furajere, graminee şi leguminoase destinate producţiei de masă verde, precum şi pentru păşuni şi fâneţe naturale, destinate furajării animalelor din gospodărie. De asemenea, chiar dacă obții venituri din agricultură, nu trebuie să plătești impozit pe venit, dacă suprafața cultivată cu cereale sau cartofi este mai mică de 2 ha, cu tutun mai mică de 1 ha, cu legume mai mică de 0,5 ha , cu viță de vie mai mică de 1 ha ș.a.m.d.

Sursa: libertatea.ro

LĂSAȚI UN MESAJ