Cursuri la CCIAT în luna noiembrie

26

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare
Profesională demarează în cursul lunii noiembrie 2018 noi serii de cursuri, după cum
urmează:

 MANAGER PROIECT (COD COR 242101)
Perioada: 12 – 27 noiembrie 2018
Taxă de participare: 1000 lei /pers.
Cursul acoperă tematica necesară pentru ocuparea unui post de Manager de Proiect,
indiferent de tipul proiectului sau locul de muncă al persoanei nominalizate să
îndeplinească această funcție.
Cursul își propune să pregătească specialiști pentru a coordona realizarea și
implementarea proiectelor cu finanțare europeană, adresându-se, totodată, și tuturor
celor care doresc să-și dezvolte abilități practice, utile pentru rezolvarea problemelor
specifice managementului proiectelor.
Cursul se adresează persoanelor cu studii superioare care doresc să acumuleze
cunoștințe și abilități în domeniul managementului de proiect.
Trainingul se va axa pe conceperea şi implementarea proiectelor finanțate atât din
domeniul public cât și din cel privat.
Cursul va trata modalitățile de redactare a unui proiect şi tehnicile managerilor de a
asigura un bun control asupra proiectelor.
Certificatul de absolvire pentru ocupația „Manager Proiect”reprezintă o condiție
esențială pentru oricine dorește să deruleze proiecte cu finanțare europeană.

 CONTABIL
Perioada: 12 noiembrie – 14 decembrie 2018
Taxă de participare: 1000 lei / pers.
Cursul are caracter intensiv și pregătește participanții pentru evidența contabilă primară,
cu aplicații în programul SAGA. Este un curs practic și util, cu aplicabilitate imediată care
tratează prima etapă a demersului contabil: întocmirea corectă a documentelor
contabile.
Programa de contabilitate are doua module care se întrepătrund: contabilitate primară și
contabilitate asistată pe calculator.
Cursul se adresează atât absolvenților de studii superioare, precum și celor cu studii
medii care doresc să se califice sau să-și perfecționeze cunoștințele în domeniu.

 FORMATOR (Cod COR 242401)
Perioada: 12 noiembrie – 20 decembrie 2018 (luni – vineri, între orele 16 30 -19 30 )
Taxă de participare: 1000 lei /pers.
Cursul păstrează formatul solicitat de legislația în vigoare, acoperă competențele vizate
de standardul ocupațional și oferă participanților acreditarea ANC. Cursul vine cu o
abordare de actualitate, non-formală și mereu interactivă, cu mult accent pe aspectul
practic și cu studii de cazpe care participanții le pot folosi drept exemplu în momentul
exersării rolului de formator. Deși poate părea un curs “tehnic”, adresat doar
persoanelor care lucrează în domeniul training-ului/resurselor umane sau care doresc să
exerseze rolul de formator în viitor, experiența ultimelor ediții a demonstrat exact
contrariul. Acest curs și-a dovedit utilitatea și în contextul exersării altor roluri la locul de
muncă sau chiar în plan personal.

La sfârșitul cursului, participanții vor fi capabili:
o să identifice necesitățile de instruire;
o să folosească limbajul verbal, limbajul nonverbal și paraverbal în favoarea lor;
o să administreze situații dificile de livrare;
o să aleagă informația relevantă pentru obiectivele de instruire;
o să construiască activități care să ducă la îndeplinirea obiectivelor de instruire;
o să faciliteze învățarea pe parcursul și după finalul programului de prezentare/instruire;
o să evalueze programul de prezentare/instruire pe baza unor criterii relevante;
o să facă rapoarte de instruire relevante pentru o companie;
o să organizeze programele de prezentare/instruire.

 GESTIONAR DEPOZIT (Cod COR 432101)
Perioada: 12 – 21 noiembrie 2018 (luni – vineri, orele 16 30 -19 30 )
Taxă de participare: 1000 lei / pers.
Cu un puternic caracter practic și aplicativ, cursul se adresează atât celor ce doresc să fie
certificați în recepția, manipularea, depozitarea, livrarea și inventarierea mărfurilor cât și celor care vor să își aprofundeze cunoștințele pe care le au în domeniu cu noțiuni teoretice și soluții practice la diversele probleme apărute în activitatea zilnică.
Tematica cursului:
-Asigurarea gestiunii stocului de bunuri: recepționarea bunurilor; asigurarea condițiilor de
depozitare, păstrare și siguranță a bunurilor; monitorizarea, manipularea și depozitarea
bunurilor; asigurarea evidenței și raportarea situației stocurilor de bunuri; urmărirea rulajului bunurilor din stoc; eliberarea bunurilor din gestiune.
-Intocmirea documentelor de evidență și raportarea activității: selectarea informațiilor;
completarea documentației de evidență și raportare; întocmirea rapoartelor; completarea
formularelor; raportarea verbală.

 Curs IGIENĂ
Perioada: 14 – 16 noiembrie 2018
Taxă de participare: 120 lei /pers.
Lectori: persoane acreditate din cadrul Direcției de Sănătate Publică
Cursul se desfasoară în conformitate cu Ordinul 1225/24 decembrie 2003 și se adresează
tuturor categoriilor de lucratori din industria alimentara, inclusiv pentru cei care comercializeaza si transporta produse din industria alimentara (alimentatie publica si a colectivitatilor – toate nivelele); persoanelor din serviciile de curatenie din unitatile de asistenta medicala, a colectivitatilor de copii si tineri, unitati de cazare hoteluri, moteluri, cabane, etc.; persoanelor din productia si distributia apei potabile, inclusiv a apei potabile imbuteliate; persoanelor din cadrul serviciilor de ingrijire corporala (coafor, frizerie, manichiura pedichiura, cosmetica, masaj,etc.); persoanelor din cadrul serviciilor de tip dezinfectie, dezinsectie, deratizare.

IMPORTANT!
 Firmele membre ale CCIAT beneficiază de 10% reducere din taxa de participare.
 Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Bd. Eroilor de la
Tisa nr.22.
 Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) iar
certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul
Muncii și de Ministerul Educației.

Informații și înscrieri:
Direcția Formare și Perfecționare Profesională a CCIA Timiș, Centrul Regional de Afaceri
(CRAFT), Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 110, tel. 0256 294922, 0256-219171/2, e-mail:
dfp@cciat.ro . Persoană de contact: Tania AVRAMOV – Manager DFPP.

Informații detaliate sunt disponibile pe site-ul CCIAT www.cciat.ro și pe pagina de Facebook a CCIAT.

LĂSAȚI UN MESAJ