Curs gratuit de antreprenoriat și finanțare 100% nerambursabilă

112

Cine vrea o afacere proprie acum o poate avea!
Prin proiectul „Atelierul de antreprenori” se poate beneficia de un curs gratuit de antreprenoriat, fonduri nerambursabile 100%, dar și de îndrumare și activități suport pentru a deveni un antreprenor de succes!

Cei care se înscriu în proiect vor beneficia de un curs acreditat în domeniul antreprenoriatului pentru a învăța cum să realizeze un plan de afaceri. Planurile de afaceri pot fi înscrise la concursul de planuri de afaceri ce va fi organizat în toamna acestui an în cadrul proiectului, în urma căruia 38 de antreprenori selectați vor primi finanțare nerambursabilă de maximum 36.900 Euro pentru a-și înființa și dezvolta afacerea propusă.

Cei care vor fi selectați pentru a primi finanțare și a-și dezvolta afacerea vor beneficia de mentorat și consiliere personalizate, precum și de alte activități suport pentru succesul afacerii: stagiu de practică într-o companie cu domeniu de activitate similar, Școli de Afaceri, sprijin și monitorizare din partea echipei proiectului în vederea implementării planului de afaceri și utilizării în condiții optime a finanțării nerambursabile obținute.

Înscrierea la cursul gratuit de antreprenoriat este deschisă!
Sesiunile de curs continuă să se deruleaze în perioada Iunie-August 2018, pe o durată de 5 zile consecutive, iar a 6-a zi este dedicată susținerii examenului de absolvire.

Pentru înscrierea la proiect și participarea la curs accesează

Cum ne inscriem


sau contactează adresele:
atelieruldeantreprenori@e-uvt.ro, antreprenoriat@fonduri-structurale.ro

„Atelierul de antreprenori” este este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capitalul Uman 2014-2020, Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non–agricol din zona urbană, Schema de ajutor de minimis: România Start-Up Plus.

Date de contact:
Universitatea de Vest din Timișoara, B-dul Vasile Pârvan, nr.4, Et. 1, sala DAIP (vis-a- vis de Aula Magna), Timișoara, jud. Timiș Telefon: 0256-592338, E-mail: atelieruldeantreprenori@e-uvt.ro;

LĂSAȚI UN MESAJ