Controale ale Corpului de Control a prefectului în judeţ. Nereguli, în multe primării

48

În anul 2020, Corpul de Control al prefectului a efectuat 11 controale la primăriile și consiliile locale din județul Timiș, iar în 2019 10 controale. În perioada ianuarie 2021 – iulie 2021, Corpul de Control al prefectului a efectuat un număr de 20 de controale în județul Timiș, din care două controale în perioada ianuarie – februarie și 18 controale în perioada martie – iulie 2021 (5 luni, respectiv de la investirea mea în funcția de prefect al județului Timiș), din totalul de 99 de UAT-uri din județ.

„De la o medie de un control pe lună, am ajuns să efectuăm și 2 controale pe săptămână, majorând astfel cu mult numărul UAT-urilor în care s-au deplasat echipele de control ale prefectului, efectuând în primele 7 luni ale anului 2021, aproape câte controale s-au efectuat cumulat în anii 2019 și 2020”, explică Zolta Nemeth, prefectul județuluii Timiș. UAT-urile controlate în această perioadă a anului 2021 au fost: Ciacova, Otelec, Buzias, Recas, Iecea Mare, Pișchia, Giarmata, Variaș, Sânpetru, Comloșu Mare, Criciova, Bârna, Banloc, Livezile, Șag, Pădureni, Remetea Mare, Topolovățu Mare, Belinț și Lovrin. Pentru verificarea modului de completare a Registrului agricol s-a constituit o comisie mixtă de control compusă din reprezentanți ai Instituției Prefectului, Direcției Regionale de Statistică, Direcției pentru Agricultură și Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

În majoritatea primăriilor controlate s-au identificat probleme. Printre neregulile constatate se numeră: – necomunicarea în termen legal a hotărârilor de consiliu local și a dispozițiilor primarului, către prefect; – modalitatea de numerotare și șnuruire a dosarelor de ședință; – lipsa la dosarele de ședință a proceselor verbale de afișare/dezafișare a proceselor verbale ale ședințelor consiliului local; – lipsa rapoartelor anuale de activitate ale unor primari prin care se prezintă starea economică, socială și de mediu; – lipsa întocmirii și/sau publicării declarațiilor de avere ale unor primari/viceprimari și/sau a unor consilierilor locali; – lipsuri în regulamentele de organizare și funcționare a consiliilor locale sau neadaptarea în anumite cazuri a acestora cu legislația actuală; – lipsa statutului UAT-ului; – lipsa programului audiențelor consilierilor locali și neefectuarea publicității acestuia; – lipsa în preambulul dispozițiilor primarului sau hotărârilor de consiliu local a temeiului legal în baza cărora sunt emise aceste acte administrative, ori invocarea doar a legilor aplicabile fără indicarea articolelor incidente; – lipsa la dosar a unor acte premergătoare hotărârilor de consiliu local, fără de care proiectele de HCL nu puteau fi introduse pe ordinea de zi (referat de aprobare, aviz de comisiii sau rapoartele compartimentelor de resort); – denumirea incorectă a anumitor acte în acord cu codul administrativ (de ex. referatul de aprobare intitulat ca și expunere de motive, deși legislația s-a modificat cu privire la acest aspect odată cu OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ);

„În funcție de neregulile constatate efectiv în fiecare UAT, s-au prevăzut și măsuri de remediere și s-au stabilit termene în acest sens, în majoritatea cazurilor fiind respectate termenele pentru îndeplinirea măsurilor dispuse. Aceste activități de control și îndrumare vor continua și în perioada următoare pentru a evita, pe cât posibil, situații de nerespectare a legii în cadrul primăriilor și consiliilor locale, scopul lor fiind în primul rând preventive”, a mai transmis prefectul.

LĂSAȚI UN MESAJ