Consorțiul „Universitaria” susține evaluarea școlilor doctorale

84

Rectorii universităților din Consorțiul „Universitaria”, susțin demersurile Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ) de evaluare a școlilor doctorale din România.

”Nepunerea în practică a reglementărilor Legii Educației Naționale privitoare la evaluarea școlilor doctorale este inacceptabilă, iar situația din acest an trebuie depășită în mod credibil. Reamintim că în acest an, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a autorizat provizoriu toate școlile doctorale din România în contextul în care a expirat perioada în care, prin lege, era obligatorie realizarea unei evaluări a școlilor doctorale”, declară cei din consorțiu.

Studenții-doctoranzi, români și străini, societatea românească în ansamblu, au dreptul să fie informați atât în privința capacității și potențialului școlilor doctorale, cât și asupra rezultatelor generate de acestea. Ierarhizările internaționale arată că sunt diferențe semnificative între universitățile românești. Este important ca diferențele dintre școlile doctorale să fie evidențiate printr-un exercițiu transparent de evaluare contextualizat pentru mediul universitar românesc.

Propunerea de metodologie privind evaluarea și acreditarea școlilor doctorale din România, aflată în dezbatere publică, aduce în premieră componente precum internaționalizarea, competitivitatea și excelența, pe lângă criteriile și indicatorii utilizați în mod tradițional în evaluarea academică din România. Aceste noutăți sunt absolut necesare pentru integrarea școlilor doctorale românești în fluxurile internaționale de cunoaștere. ”În cursul dezbaterilor publice vom participa activ și constructiv, cu sugestii și propuneri, astfel încât varianta finală a metodologiei să reflecte cât mai bine starea actuală și proiecția de viitor a mediului academic românesc”

”Considerăm că o urmare firească a evaluării școlilor doctorale este ca finanțarea doctoratului să se facă diferențiat, în funcție de capacități și rezultate. Din aceste rațiuni, susținem urgentarea demersurilor privind evaluarea școlilor doctorale. Orice zi care trece fără ca școlile doctorale să fie evaluate și diferențiate, trece în detrimentul celor care fac performanță în cercetarea universitară românească, în ciuda subfinanțării cornice”, declară rectorii.

Concentrarea resurselor în cercetarea universitară este o temă vitală pentru competitivitatea țării noastre. Doctoratul este una dintre componentele majore ale cercetării universitare. România poate recupera decalajele economice față de țările cu care ne-ar plăcea să ne comparăm doar dacă centrele de excelență în producerea de cunoaștere din România vor reuși să recupereze accelerat decalajele față de universitățile performante ale lumii, adaugă Consosrțiul ”Universitaria”.

LĂSAȚI UN MESAJ