Concurență acerbă. Peste 2.000 de tineri susțin examenul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara

1453

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara a desfășurat, în perioada 16-20 iulie, inscrierile la concursul de admitere – sesiunea iulie 2018. Nu mai putin de 2.291 de candidați și-au exprimat dorința de a susține examenul de admitere care este programat miercuri, 25 iulie.

Din totalul de 2.291 de candidați înscriși pe cele 576 de locuri bugetate și 506 cu taxă disponibile, un număr de 1888 vor să urmele cursurile Facultății de Medicină Generală, alți 300 au optat pentru Facultatea de Medicină Dentară și restul de 103 s-au înscris la Facultatea de Farmacie.

Centralizator cu candidații înscriși la concursul de admitere – sesiunea iulie 2018

Lista completă cu locurile disponibile la toate cele trei facultăți din cadrul UMFVBT, în funcție de specializări

Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere

Admiterea la studii universitare de licenţă, la programele de studii cu predare în limba română, se organizează în sesiunea iulie 2018, după următorul calendar:

➢ în perioada 09-20 iulie 2018 – completarea on-line a fişei de înscriere;
➢ în perioada 16-20 iulie 2018 – înscrierea candidaţilor: depunerea dosarului de înscriere de către candidaţi la ghişeul de înscriere, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Universităţii;
➢ în data de 24 iulie 2018 – concurs de admitere (probă practică), începând cu orele 08.00, pentru programul de studii Tehnică Dentară din cadrul Facultății de Medicină Dentară și afișarea rezultatelor provizorii, după finalizarea concursului, la avizierul Universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro;
➢ în data de 25 iulie 2018 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 13.00, pentru programele de studii cu 300-360 credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie;
➢ În data de 25 iulie 2018 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, după finalizarea concursului, la avizierul Universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro;
➢ în data de 26 iulie 2018 – depunerea contestaţiilor (orele 08.00 – 14.00) şi rezolvarea acestora;
➢ În 26 – 27 iulie 2018, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc – prima etapă de confirmare a locului obţinut de către candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii;
➢ În data de 30 iulie 2018, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc – a doua etapă de confirmare, pentru locurile rămase neocupate;
➢ În data de 31 iulie 2018 – afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2018;
➢ 03 august 2018 – termenul limită de restituire a dosarelor candidaţilor nereuşiţi; dosarele candidaţilor nereuşiţi se eliberează doar pe baza legitimaţiei de concurs şi a cărţii de identitate, în zilele normale de lucru, între orele 10.00 – 14.00, de la secretariatele facultăţilor la care s-au înscris candidaţii, fără perceperea unor taxe.

În cazul în care rămân locuri neocupate, se poate organiza o a doua sesiune de admitere, în aceleaşi condiţii ca în prima sesiune, cu aceeaşi comisie, în luna septembrie 2018, astfel:
➢ 03 – 07.09.2018 – perioada de înscrieri;
➢ 11.09.2018 – concurs de admitere;
➢ 12.09.2018 – contestaţii:
➢ 13.09.2018 – etapa I de confirmare a locului;
➢ 14.09.2018 – etapa a II-a de confirmare a locului;
➢ 14.09.2018 – publicarea rezultatelor.

Mai multe informații aici – REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 

LĂSAȚI UN MESAJ