Clarificări în ceea ce privește deșeurile abandonate și rolul ADID Timiș

343

În această după-amiază, ADID a transmis următorul comunicat cu privire la situaţia deşeurilor abandonate din Timişoara:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID Timiș) este o asociație din care fac parte toate cele 99 de Unități Administrativ Teritoriale (UAT) din județul Timiș (orașe și comune) și Consiliul Judetean Timis și al cărei scop constă în implementarea proiectului finanțat prin fonduri europene, denumit Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Timiș (SIMD).

ADID Timiș a desfășurat licitațiile pentru atribuirea contractelor de colectare a deșeurilor în baza unor documentații care au fost aprobate în prealabil de către toți membrii ei, asa cum este și cazul documentației aferente Zonei 1, din care face parte și municipiul Timișoara.

Prin aceste contracte sunt gestionate deșeurile menajere colectate de la populație, de la agenți economici și de la instituțiile publice, precum și deșeurile voluminoase și deșeurile abandonate.

În mod particular, în cazul deșeurilor abandonate, relația contractuală este directă între municipalitate și operator (de exemplu, Primăria Municipiului Timișoara trebuie să comande și să deconteze direct operatorului RETIM colectarea unor astfel de deșeuri).

La nivelul Municipiului Timișoara se întâlnește următoarea situație particulară:
• Campaniile de primăvară și de toamnă (prin care se colectau deșeurile voluminoase și deșeurile verzi: crengi, frunze etc) au fost desființate, în sensul că Primăria Municipiului nu a concesionat către un operator continuarea acestor campanii, odată cu încetarea contractului de concesiune cu RETIM (4 august 2018).

Doar deșeurile voluminoase (obiecte de mobilier, covoare, etc) sunt colectate de către RETIM, în baza contractului semnat cu ADID, prin organizarea unor campanii trimestriale. Pe durata acestor campanii, sunt amplasate containere de dimensiuni mari în locații (străzi) stabilite de către reprezentații Primăriei Municipiului Timișoara, prin Biroul de salubrizare, iar cetățenii pot aduce acest tip de deșeu în mod gratuit. Aceste locații sunt indicate atât prin intermediul presei, cât si prin afișarea lor pe site-urile PMT, ADID și RETIM.
• Deșeurile abandonate au fost cuprinse în contractul semnat de ADID cu RETIM, însă este foarte important de subliniat faptul că s-a avut în vedere că acest tip de deșeu va fi colectat în mod exceptional, acesta nefiind cuprins într-un program de colectare bine stabilit, având în vedere faptul că ar fi trebuit să vorbim de cantități neglijabile.

În realitate, cantitățile de deșeuri abandonate colectate în această perioadă sunt extrem de mari (aproximativ 1300 tone în luna noiembrie 2018), din cauze ce nu țin nici de ADID și nici de operatorul de colectare și care bănuim sunt cauzate de următoarele aspecte:

– Începând cu luna August 2018, Primăria Municipiului Timișoara nu mai organizează colectarea gratuită de la populație a unei cantități minime de deșeuri provenite din construcții sau din demolări, iar multe dintre aceste deșeuri ajung acum în stradă;
– Nu există desemnat un oparator pentru a efectua în întregime serviciul de salubrizare stradală;
– Încetarea organizării Campaniei de Toamnă nu a fost semnalată cum se cuvine de Primăria Municipiului Timișoara, lipsind o comunicare de informare eficientă a populației;
– Colectarea deșeurilor verzi nu este delegată unui operator de către PMT.

Pentru a stopa depozitarea ilegală de deșeuri este necesară implicarea autorităților locale, în special a Poliției Locale, astfel încât să fie eliminate cauzele acestor depozitări, în special prin aplicarea de amenzi.

ADID nu are dreptul contractual să aplice amenzi celor identificați că nu respectă modul de gestionare a deșeurilor, această sarcină revenind în continuare UAT-urilor, prin aparatul propriu, Poliției locale sau altor instituții.

Totodată, dorim să precizăm că ADID nu este răspunzător de organizarea altor servicii, cum ar fi:
• Curățenia stradală;
• Gestionarea deșeurilor provenite din demolări și din constructii;
• Gestionarea deșeurilor vegetale;
• Deszăpezirea;
• Dezinsecție/deratizare.

Aceste servicii trebuie asigurate de fiecare UAT în mod individual, asigurând continuitatea lor conform legislației în vigoare.

ADID a conștientizat utilizatorii serviciului atât prin intermediul presei, cât și prin campanii de informare și conștientizare asupra modului corect de gestionare a deșeurilor, iar aceste campanii vor continua și în anul 2019.

ADID monitorizează, împreună cu reprezentanții UAT membre, modul de lucru al operatorilor de salubrizare, asigurându-se că aceștia își îndeplinesc îndatoririle conform sarcinilor asumate.

Operatorul RETIM a colectat deșeurile abandonate din sute de locații și le va colecta și în continuare, indiferent dacă locațiile lor sunt identificate de către Biroul de salubrizare al Primăriei Municipiului Timișoara, de ADID, de RETIM sau de către cetățeni, dar responsabilitatea legală pentru a opri acest fenomen rămâne în continuare Primăriei Municipiului Timișoara.

Referitor la faptul că în perioada căderilor abundente de zăpadă în municipiul Timișoara operatorul RETIM nu a putut colectat deșeul menajer de pe unele străzi, aceasta a fost cauzată de faptul că acele străzi nu au fost deszăpezite, accesul fiind blocat și fiind astfel imposibilă intrarea autogunoierelor pentru colectare. Odată cu topirea zăpezii, s-a reluat imediat colectarea pe traseele necolectate și s-a intrat de îndată în graficul normal de colectare.

De asemenea, pe toată perioada Crăciunului s-au colectat în permanență deșeuri abandonate. Cu toate acestea, ca și anterior acestei perioade, deșeurile abandonate au reapărut uneori la loc, imediat după colectare.

Facem pe această cale din nou apel la cetățenii municipiului Timișoara să respecte modul de gestionare a deșeurilor deoarece fiecare dintre noi avem obligația să respectăm legislația, să respectăm mediul înconjurător și, nu în ultimul rând, să ne respectăm pe noi înșine.

De asemenea, subliniem, încă o dată, faptul că Primăria Municipiului Timișoara este obligată, conform legii, să asigure continuitatea serviciilor de salubrizare, cum ar fi curățenia stradală, gestionarea deșeurilor vegetale și a deșeurilor provenite din construcții și din demolări și deszăpezirea, ceea ce, în momentul de față, nu se întâmplă sau se întâmplă doar parțial.

Sperăm ca prin eforturi comune să reușim să avem un oraș curat, în care modul civilizat de gestionare a deșeurilor să fie respectat de toți cetățenii.
Vă asigurăm de întregul nostru sprijin și vă stăm la dispoziție.

LĂSAȚI UN MESAJ