CCIAT organizează o nouă serie a cursului pentru Expert Achiziții Publice

12

Camera de Comerț, Industrie si Agricultură Timiș, vine în sprijinul celor interesați cu o nouă serie a cursului „Expert Achiziții Publice”, care va fi organizat în perioada 25.01 – 09.02.2021, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT.

Vino la cursul de „Expert Achizitii Publice” si vei obtine o pregatire excelenta, cursul adresandu-se atat autoritatilor contractante, cat si celor care doresc sa participe la licitatii publice, in calitate de ofertanti. Avand un puternic caracter interactiv, se pune accent pe dobandirea cunostintelor teoretice, dar si dezvoltarea aptitudinilor si competentelor practice.

Certificatele obtinute la absolvirea cursului au recunoastere nationala si sunt emise de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale, fiind eliberate impreuna cu suplimentele descriptive, in care se mentioneaza competentele dobandite.

Obiectivul  este de a instrui persoanele  implicate in achizitii publice cu ultimele modificari legislative in domeniu :

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;

Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

HG 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice la Legea 99/2016 (Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016);

HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice la Legea 98/2016 (Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016).

Cursul are un pronuntat caracter practic si se adreseaza deopotriva ofertantilor si compartimentelor interne specializate ale autoritatilor contractante.

Tematica:

Legea Achizitiilor publice: 4 Legi, 2 Hotarari de Guvern. Domeniul de aplicare al fiecăreia

Detalierea modalitatilor de consultare a pietei.

Detalierea unor aspecte legate de documentatia de atribuire – fisa de date si documentele suport (documentul unic european, DUAE); obligatii privind incarcarea documentatiei de atribuire in SICAP.

Procedurile desfasurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regula pentru toate tipurile de proceduri.

Procedura simplificata initiata prin publicarea în SICAP, insotita de documentatia de atribuire aferenta: perioade si date limita pentru oferte.

Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line si off-line; Catalogul electronic si noul SICAP; dosarul achizitiei – trasabilitatea actiunilor asigurata de SICAP; arhivarea electronică a dosarului achizitiei publice in cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

Cursul este structurat in doua parti:

  1. Partea teoretica – livrarea de cunostinte si informatii.
  2. Partea practica –  consta in aplicatii practice pentru fiecare sesiune teoretica si familiarizarea cu aplicatia S.I.C.A.P. Se urmareste astfel internalizarea cunostintelor si informatiilor dobandite in partea de teorie, pentru a putea fi mai bine intelese si aplicate.

Cursul de utilizare S.I.C.A.P. pentru ofertanti, sustinut de traineri cu experienta in  utilizarea S.I.C.A.P., ofera oportunitati de dezvoltare pe piata achizitiilor  publice prin participarea acestora la procedurile de achizitie publica si incheierea de  noi contracte cu institutiile publice inregistrate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice.

Perioada de desfasurare: 25.01 – 09.02.2021

Taxa de participare: 1000 lei/pers.

– Red. 10% membrii CCIAT

– Red. 10%  absolventii Sesiunii de Instruire S.I.C.A.P/absolventii Sesiunii de Instruire „Legea 98/2016 privind Achizitiile Publice si Normele ei de aplicare”

– Red. 20% pentru someri (in baza adeverintei de somaj)

LĂSAȚI UN MESAJ