CCIAT lansează o nouă serie a cursului acreditat de arhivar

79

Direcția Formare și Perfecționare Profesională a Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş organizează în perioada 5 noiembrie – 3 decembrie 2018, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22, o nouă serie a cursului de ARHIVAR (Cod COR: 441501).

Conform Art. 31 din Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996, fiecare organizație publică sau privată are obligația să își organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal calificat. Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și internațională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

Diplomele se eliberează în maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.

Programul de formare se adresează persoanelor (minim studii medii) care fie ocupă funcția de arhivar sau îndeplinesc atribuții pe linie de arhivă la nivelul unei organizații și doresc să-și actualizeze cunoștințele și/sau să-și perfecționeze pregătirea profesională, fie persoanelor care doresc să-și dezvolte competențe în acest sens, sub îndrumarea formatorilor în domeniu.

Programul de formare este proiectat să satisfacă atât cerințele instituționale de formare
continuă și dezvoltare de competențe cât și nevoile individuale de pregătire în domeniu,
în concordanță cu legislația și standardele în vigoare.

Competențe dobândite la finalizarea cursului:
 Redactarea nomenclatorului arhivistic;
 Gestionarea fondului documentar;
 Prelucrarea documentelor;
 Utilizarea informațiilor din documente;
 Consevarea arhivei în depozit.

Program de desfășurare: de luni până vineri între orele 16 00 – 21 00 ; 2 săptămâni teorie + 2 săptămâni practică, cu realizarea unei lucrări sub îndrumarea lectorului.

Lector: Adriana MUNTEAN.
Taxa de participare: 1000 lei / pers.

Membrii CCIA Timiș beneficiază de o reducere de 10%, conform Ghidului Serviciilor.
Informații suplimentare și înscrieri la Direcția Formare și Perfecționare Profesională a CCIAT – Centrul Regional de Afaceri din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam.110, tel. 0256-219173, 0256-294922, e-mail: tavramov@cciat.ro , Tania Avramov – Manager DFP.

LĂSAȚI UN MESAJ