CCIA Timiş organizează o nouă serie de cursuri pentru angajaţii din insituţiile publice

113

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională vine în sprijinul celor care își desfășoară activitatea în cadrul unei instituții publice precum și a celor care doresc să lucreze în cadrul unei astfel de instituții, prin organizarea în perioada 20 – 22 septembrie 2016, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, a cursului „Comunicare instituțională și acces la informații de interes public. Transparența decizională în administrația publică”.

Cu un puternic caracter intensiv și informativ, cursul este util, are aplicabilitate imediată și tratează aspectele legate de comunicarea instituțională a administrației publice locale, ca formă globală de comunicare care cuprinde în acelasi timp atât comunicarea internă cât și comunicarea externă a instituției, tehnici de protocol, secretariat instituțional, organizarea de evenimente, transparență decizională, tipologii, proceduri specifice și termene procedurale, reglementări în domeniul activității de soluționare a petițiilor, regimul informațiilor clasificate și a datelor cu caracter personal, regimul arhivării, software și formularistica specifică.

Cursul se adresează atât persoanelor cu studii superioare precum și celor cu studii medii care doresc să se califice sau să-și perfecționeze cunostințele în acest domeniu.

Tot pentru angajaţii din instituţiile publice se organizează, în perioada 27 – 29 septembrie 2016 (de marți până joi, între orele 16:00-20:00), la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cursul „Controlul intern/managerial la nivelul entităților publice. Noutăţi legislative (OSGG nr.400/2015 – republicat)”.

Cursul are ca scop:

-Prezentarea măsurilor de control intern necesare pentru implementarea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM);

-Abordarea unor modalități practice de implementare a SCIM în cadrul entităților publice, în concordanță cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015.

Obiectivele generale ale cursului vizează:

-Conştientizarea managementului general de la nivelul entităţilor publice cu privire la responsabilitatea în proiectarea implementării și dezvoltării continue a sistemului de control intern managerial – SCIM, inclusiv a Registrelor de riscuri şi a procedurilor operationale pentru fiecare activitate care se derulează la nivelul entitătii publice (art.2 din OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţlor publice, republicat);
-Abordarea unor modalități practice de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul entitătilor publice – metode dinamice şi interactive.

Cursul este în concordanță cu noul act normativ – OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţlor publice, republicat.

Cursul se adresează următoarelor categorii de persoane:
-Ordonatori de credite principali, secundari și terţiari;
-Manageri din instituţii publice;
-Auditori interni;
-Membrii Comisiilor de Monitorizare (CM) constituite pentru Dezvoltarea şi Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial – SCMI la nivelul entităţilor publice;
-Membrii Echipelor de Gestionare a Riscurilor (EGR) constituite la nivelul entităţilor publice;
-Responsabili cu gestionarea riscurilor de la nivelul structurilor funcţionale ale entităţilor publice;
-Personal din entităţile publice implicat în procesul de dezvoltare şi implementare a SCMI.

Informații suplimentare și înscrieri la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam.104, sau la tel. 0372185272, 0724604132, e-mail: amluca@cciat.ro, Ana Maria LUCA, consultant cameral DFPP.

Înscrierile se pot face şi on-line la adresa: http://www.cciat.ro/ficurs.php.

LĂSAȚI UN MESAJ