CCIA Timiș organizează noi serii de cursuri în luna septembrie

191

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională organizează în cursul lunii septembrie 2017, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22, următoarele cursuri:

Competențe antreprenoriale – eligibil pentru Programul Start-Up Nation Romania 2017. Perioada: 4 – 15 septembrie 2017 (de luni până vineri, între orele 16.00 – 20.00) Este un curs care se adresează celor care doresc să își deschidă propria afacere sau dețin deja o afacere și vor să o gestioneze mai eficient cât și persoanelor interesate să dezvolte proiecte finanțate din fonduri europene.
Structura cursului:
• Introducere în antreprenoriat
• Inițierea unei afaceri
• Organizarea activității
• Strategia de marketing
• Negocierea contractelor
• Politica de promovare
• Finanțarea unei afaceri
• Dezvoltarea produselor/ serviciilor
• Organizarea personalului
• Evidența contabilă
• Sistemul de evidență financiară
• Strategiile de dezvoltare și riscurile afacerii
• Logistica necesară derulării afacerii
• Planul de afaceri
Certificatele obținute la absolvirea cursului au recunoaștere națională și internațională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.
Certificatele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.
Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente: copie CI, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie (după caz), copie diplomă studii (studii medii), original adeverință medicală de la medicul de familie sau medicul instituției.
Formator: Giana BOBICĂ
Taxa de participare: 650 lei
Membri CCIAT beneficiază de o reducere de 10%, conform Ghidului Serviciilor.

***

Controlul intern/managerial la nivelul entităților publice. Noutăţi legislative (OSGG nr.400/2015 – republicat) Perioada: 4 – 6 septembrie 2017 (luni, marți si miercuri, între orele 16 00 -20 00 ).
Conform Art.28 din O.G. nr.119/1999 cu modificările și completările ulterioare, neîndeplinirea de către ordonatorul de credite a obligației de a elabora și prezenta raportul anual asupra sistemului de control intern / managerial se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei”.
Cursul are ca scop:
-Prezentarea măsurilor de control intern necesare pentru implementarea și dezvoltarea
Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM);
-Abordarea unor modalități practice de implementare a SCIM în cadrul entităților publice,
în concordanță cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015.

Obiectivele generale ale cursului vizează: Conştientizarea managementului general de la nivelul entităţilor publice cu privire la responsabilitatea în proiectarea implementării și dezvoltării continue a sistemului de control intern managerial–SCIM, inclusiv a Registrelor de riscuri şi a procedurilor operationale pentru fiecare activitate care se derulează la nivelul entitătii publice (art.2 din OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţlor publice, republicat); Abordarea unor modalități practice de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul entitătilor publice – metode dinamice şi interactive.
Cursul este în concordanță cu noul act normativ – OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţlor publice, republicat.
Cursul se adresează următoarelor categorii de persoane:
– Ordonatori de credite principali, secundari și terţiari;
– Manageri din instituţii publice;
– Auditori interni;
– Membrii Comisiilor de Monitorizare (CM) constituite pentru Dezvoltarea şi Implementarea
Sistemului de Control Intern Managerial – SCMI la nivelul entităţilor publice;
– Membrii Echipelor de Gestionare a Riscurilor (EGR) constituite la nivelul entităţilor publice;
– Responsabili cu gestionarea riscurilor de la nivelul structurilor funcţionale ale entităţilor publice;
– Personal din entităţile publice implicat în procesul de dezvoltare şi implementare a SCMI.
La finalul cursului, participanții vor ști: Să cunoască și să identifice etapele procesului de implementare a sistemului de control intern/managerial în entitatea publică în care activează;
Să analizeze și să implementeze cerințele celor 16 standarde de control/managerial în entități publice; Să analizeze documentele de organizare specifice instituțiilor publice din care fac parte (organigrame, regulamente, proceduri, strategii etc); Să realizeze autoevaluarea standardelor de control intern/managerial din cadrul instituției publice în care activează; Să întocmească raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial.
Cursanții vor primi un Certificat de Participare emis de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș.
Formator: Alina Ancuța SASU
Taxa de participare: 450 lei + TVA.
Membri CCIAT beneficiază de o reducere de 10%, conform Ghidului Serviciilor.

***
Responsabil de mediu (Cod COR 325710)
Perioada: 18 septembrie – 29 septembrie 2017 (luni-vineri ,între orele 17 00 -21 00 ).
Activitatea desfășurată de responsabilul de mediu cuprinde stabilirea aspectelor, obiectivelor de
mediu, propunerea de măsuri pentru rezolvarea problemelor de mediu, îmbunătățirea
performanțelor de mediu ale organizației.
Tematica:
– Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se
asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor;
-Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului;
-Aplicarea procedurilor de calitate;
-Gestionarea cerințelor legale de mediu;
-Elaborarea programului de management de mediu;
-Monitorizarea factorilor de mediu;
-Realizarea auditului intern;
-Supravegherea activității pentru prevenirea efectelor provocate de situațiile de urgență;
-Raportarea activității de mediu;
-Elaborarea documentației sistemului de management de mediu.

Cursul se adresează tuturor celor interesați să gestioneze procese de mediu și agenților
economici care generează deșeuri.
În conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin.3, “Deținătorii/producătorii
de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct
de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri
au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților care să urmărească și să asigure
îndeplinirea obligațiilor prevazute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe
persoane”.
Formator: Lavinia-Alina CĂLUȘERU
Taxa de participare: 800 lei
Membri CCIAT beneficiază de o reducere de 10%, conform Ghidului Serviciilor.
Certificatele obținute la absolvirea cursului au recunoaștere națională și internațională și
sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.
Certificatele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.
Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente: copie CI, copie certificat de
naștere, copie certificat de căsătorie (după caz), copie diplomă studii (studii medii), original
adeverință medicală de la medicul de familie sau medicul instituției.

***

Informații suplimentare și înscrieri la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.
22, cam.110, sau la tel. 0256 219 173, 0724604132, e-mail: amluca@cciat.ro, Ana Maria LUCA,
consultant cameral DFP. Înscrieri on-line la adresa: http://www.cciat.ro/ficurs.php.

LĂSAȚI UN MESAJ