CCIA Timiș organizează noi serii de cursuri în luna octombrie

167

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională organizează în cursul lunii octombrie 2016 următoarele serii de cursuri:
Contabil – cu utilizarea calculatorului.

Cursul are caracter practic, intensiv, cu aplicabilitate imediată, care pregătește participanții pentru contabilitate primară și contabilitate asistată pe calculator (cu aplicații în programul SAGA).

Cursul se adresează atât persoanelor cu studii superioare, precum și celor cu studii medii care doresc să se califice sau să-și perfecționeze cunoștințele în domeniu.

Structura cursului:
– Noțiuni introductive
– Întocmirea, corectarea, arhivarea și reconstituirea documentelor primare
– Inventarierea patrimoniului
– Contul
– Înregistrarea operațiunilor economico-financiare
– Întocmirea balanței de verficare și a situațiilor financiare
– Monografie contabilă

Partea practică referitoare la îintocmirea documentelor primare, înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare și obținerea balanței de verificare se va face utilizând aplicațiile informatice.
Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări. Certificatele obţinute la absolvirea cursului au recunoaştere naţională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.
Perioada: 17 octombrie – 4 noiembrie 2016
Taxa de participare: 800 RON

Consilier de orientare privind cariera (Cod COR 242306)
Consilierea are caracter nondirectiv, adică nu impune celui consiliat o anumită direcţie, ci mai degrabă evaluează împreună cu acesta alternative diferite, ajutându-l să aprecieze şi să selecteze ocupaţia sau îndeletnicirea care i se potriveşte cel mai bine.
Cursul se adresează specialiștilor care ajută tinerii şi adulţii să se autoevalueze, să comunice eficient cu alţii, să elaboreze planuri cu privire la propria carieră şi la formarea adecvată necesară, să aibă în vedere cariere alternative, să facă faţă cu succes diferitelor obstacole pentru a-şi câştiga locul în societate şi pe piaţa muncii.

Tematica abordată vizează:
-Obiectivele şi metodele consilierii de orientare profesională
-Evaluarea consilierii de orientare profesională
-Autoevaluarea consilierului
-Metode şi tehnici de evaluare
-Activităţile consilierului
-Paliere de evaluare a activităților consilierului.

Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări. Certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și internațională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.
Perioada 24 octombrie – 4 noiembrie 2016 (de luni până vineri între orele 1600-2000 )
Taxa de participare: 600 RON (achitabil în două rate)

Manager Resurse Umane
Cursul se adresează persoanelor care doresc să se formeze și să se perfecționeze în domeniul resurselor umane, oferind participanților o abordare practică a managementului RU, urmărind dezvoltarea aptitudinilor, abilităților și competențelor specifice.

Structura cursului:
-Planificare strategică
-Funcții manageriale pentru managerul HR
-Structura organizațională
-Analiza postului
-Recrutare și selecție
-Cultura organizațională
-Evaluarea performanțelor
-Integrarea noilor angajați
-Motivare nonfinanciară
-Dezvoltarea competențelor angajaților
Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și internațională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.
Lector: Lucica ZIRBAU

Perioada: 24 octombrie – 4 noiembrie 2016 (de luni până vineri între orele 1700-2000 )
Taxa de participare: 600 RON (achitabil în două rate). Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22. Membrii CCIAT beneficiază de o reducere de 10% conform Ghidului Serviciilor.

LĂSAȚI UN MESAJ