CCIA Timiș lansează un curs nou de instruire privind achizițiile publice

112

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională vine în sprijinul celor care doresc să participe la licitații publice în calitate de ofertanți, prin organizarea unui curs de instruire privind Legea 98/2016 privind achizițiile publice și normele de aplicare.

Cursul se organizează în perioada 16 – 22 septembrie 2016 (între orele 1630-2030), la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT (Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22).

Acest curs poate fi urmat de către persoanele care lucrează deja în domeniul achizițiilor publice și care au urmat cursul autorizat de EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE (Cod COR 214946) cât și celor care doresc să participe la licitații publice, în calitate de ofertanti.

Cu un puternic caracter interactiv, se pune accent pe dobândirea cunoștintelor teoretice referitoare la ultimele modificări legislative aduse de Legea 98/2016, dar și pe dezvoltarea aptitudinilor și competențelor practice. Prin participarea la curs, se vor deprinde abilități în utilizarea SEAP – SICAP, mijloc electronic pentru aplicarea procedurilor de atribuire și pentru realizarea achizițiilor directe.

Cursul este structurat în două părți:

– Partea teoretică – livrarea de cunoștințe și informații

– Partea practică –  aplicații practice pentru fiecare sesiune teoretică și familiarizarea cu aplicația SEAP. Se urmăreste astfel internalizarea cunoștințelor și informațiilor dobândite, pentru a putea fi mai bine înțelese și aplicate.

Tematica cuprinde următoarele:

– Detalierea modalităților de consultare a pieței;

– Detalierea unor aspecte legate de documentația de atribuire: fișa de date,  documentele suport (documentul unic european, DUAE); obligații privind încărcarea documentației de atribuire în SEAP – SICAP;

– Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri;

– Procedura simplificată inițiată prin publicarea în SEAP, însoțită de documentația de atribuire aferentă: perioade și date limită pentru oferte;

– Utilizarea mijloacelor electronice: e-Certis, sistemul on-line și off-line; catalogul electronic și noul SEAP; dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată de SICAP; arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

Cursul se finalizează cu un test final, în urma căruia se primește un CERTIFICAT DE PARTICIPARE care atestă faptul că persoana este instruită în utilizarea Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice, potrivit Legii 98/2016.

Certificatul se eliberează în maxim 5 zile de la finalizarea cursului.

Lector: Daniela GOIA

Taxa de participare: 500 RON +TVA.

Firmele membre ale CCIAT beneficiază de o reducere de 10%, conform Ghidului Serviciilor. De asemenea, se acordă 5% reducere pentru participanții care au urmat cursul EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE în cadrul CCIAT.

LĂSAȚI UN MESAJ