CCIA Timiș demarează o nouă serie a cursului Responsabil de Mediu

50

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională organizează în perioada 19 – 28 noiembrie 2018 o nouă serie a cursului acreditat de Responsabil de Mediu (COD COR 325710).

Activitatea desfășurată de responsabilul de mediu cuprinde stabilirea aspectelor, obiectivelor de mediu, propunerea de măsuri pentru rezolvarea problemelor de mediu, îmbunătățirea performanțelor de mediu ale organizației.

Tematica cursului vizează:
• – Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor;
• – Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului;
• – Aplicarea procedurilor de calitate;
• – Gestionarea cerințelor legale de mediu;
• – Elaborarea programului de management de mediu;
• – Monitorizarea factorilor de mediu;
• – Realizarea auditului intern;
• – Supravegherea activității pentru prevenirea efectelor provocate de situațiile de urgență;
• – Raportarea activității de mediu;
• – Elaborarea documentației sistemului de management de mediu.

Cursul se adresează tuturor celor interesați să gestioneze procese de mediu și agenților economici care generează deșeuri.

In conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art.22, alin.3, deținătorii /producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri “au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”.

Program: luni – vineri între orele 17.00 – 21.00
Loc de desfășurare: Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, Bd. Eroilor de la Tisa nr.22.
Formator: Alina Lavinia CĂLUȘERU
Taxă de participare: 800 lei / pers.
Membrii CCIAT beneficiază de 10% reducere, cf. Ghidului Serviciilor.
Certificatele obținute la absolvirea cursului au recunoaștere națională și internațională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

Informații și înscrieri: Direcția Formare și Perfecționare Profesională a CCIA Timiș,
Centrul Regional de Afaceri din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 110. Persoană de contact: Ana Maria Luca, tel. 0256219173, 0724604132 e-mail: amluca@cciat.ro.

Informații detaliate despre cursuri sunt disponibile pe site-ul CCIAT www.cciat.ro și pe pagina de Facebook a CCIAT.

LĂSAȚI UN MESAJ