Cât câștigă Mugur Isărescu? Vezi drepturile salariale acordate în Banca Națională a României!

175

Începând cu data de 1 septembrie 2016, pe website-ul BNR vor fi publicate informații legate de politica salarială din Banca Națională a României.
Pentru conducerea executivă (guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernatori) se publică următoarele date:
# veniturile standard lunare nete formate din salariul net lunar și indemnizația lunară netă primită în calitate de președinte, vicepreședinte sau membru al Consiliului de Administrație;
# alte drepturi bănești, acordate anual, în cuantum total de maximum 2,6 salarii lunare nete;
# indemnizația de pensionare, diferențiată după caz, în funcție de vechimea în BNR (în cuantum de maxim 12 salarii, după minimum 6 ani de vechime);
# participarea la profitul realizat de BNR în funcție de rezultatele financiare anuale, după impozitare și virarea celorlalte obligații, conform prevederilor art. 43 alin. (5) litera c) din Legea nr. 312/2004 (în sumă de maxim un salariu lunar net).

Drepturile salariale mai sus menționate (cu excepția indemnizațiilor lunare de participare la CA) se acordă tuturor salariaților băncii în baza prevederilor legale. Conducerea executivă nu beneficiază de bonusuri de performanță, acestea acordându-se cu caracter excepțional doar altor angajați cu merite deosebite. De asemenea, conducerea executivă nu este remunerată, ca de altfel nici ceilalți membri ai comitetelor legal constituite la nivelul BNR, pentru conducerea sau participarea la ședințele acestor organisme de analiză și decizie (Comitetul de Politică Monetară, Comitetul de Supraveghere, Comitetul de Administrare a Rezervelor Internaționale, Comitetul de pregătire a trecerii la euro, Comitetul de Audit etc.).

Pentru membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație se publică:
# indemnizațiile nete lunare;
# alte venituri, conform legii (de exemplu, în anul 2015 membrii neexecutivi au primit fiecare o sumă echivalentă cu indemnizația lunară).
Pentru alți salariați cu funcții de conducere (director, director adjunct, șef serviciu) se publică:
grilele standard ale salariilor nete lunare cu specificarea limitelor minime și maxime.
Consiliul de Administrație al BNR a decis ca, începând cu proxima publicare, declarațiile de avere ale membrilor CA prezente pe website-ul instituției să cuprindă veniturile anuale în formă neanonimizată.

Drepturile salariale acordate în Banca Națională a României

I. Conducerea executivă
A. Venit lunar

Venit lunar    Sumă netă
Mugur Isărescu, guvernator
Salariul    42.727 lei
Indemnizație de membru al Consiliului de administrație    18.476 lei
Florin Georgescu, prim-viceguvernator
Salariul    40.430 lei
Indemnizație de membru al Consiliului de administrație    18.313 lei
Liviu Voinea, viceguvernator
Salariul    37.764 lei
Indemnizație de membru al Consiliului de administrație    17.103 lei

B. Alte venituri

În plus față de salariul lunar, se acordă anual şi alte venituri, după cum urmează:
# Indemnizație de vacanță – 100% din salariul net lunar;
# Alte drepturi bănești de maximum 1,6 salarii nete lunare;
# O sumă din fondul de participare a salariaţilor la profit – în funcție de cuantumul fondului constituit potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 312/2004, fără a se depăși un salariu net lunar.
# La încetarea contractului individual de muncă, potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, salariații Băncii Naţionale a României beneficiază de o indemnizație de pensionare, egală cu 12 salarii, calculată la nivelul ultimului salariu primit, cu condiția ca salariatul respectiv să fi lucrat, fără întrerupere, minimum 6 ani în cadrul băncii, anterior îndeplinirii condiţiilor legale de încetare a contractului individual de muncă.

În cazul salariaţilor care au lucrat în Banca Naţională a României mai puţin de 6 ani, fără întrerupere, anterior îndeplinirii condiţiilor de încetare a contractului individual de muncă,
indemnizația de pensionare se acordă, diferențiat, astfel: 5 ani – 10 salarii; 4 ani – 8 salarii; 3 ani – 6 salarii.
Membrii Consiliului de administrație nu beneficiază de bonus de performanță.

II. Conducerea neexecutivă

Membrii neexecutivi ai Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României – Marin Dinu, Daniel Dăianu, Gheorghe Gherghina, Ágnes Nagy, Virgiliu-Jorj Stoenescu – primesc o indemnizație netă lunară de membru al Consiliului de administrație în valoare de 17.103 lei.
Aceștia pot beneficia şi de alte venituri conform legii.
În anul 2015, membrii neexecutivi au primit fiecare o sumă echivalentă cu o indemnizație netă.

III. Nivelurile minime și maxime aferente salariilor nete pentru funcțiile de conducere din Banca Naţională a României

A. Venit lunar

Funcție    Nivel minim    Nivel maxim
Centrala Băncii Naționale a României
Director    7.821 lei    31.062 lei
Director adjunct    6.414 lei    22.427 lei
Șef serviciu    5.261 lei    14.667 lei
Structurile teritoriale ale Băncii Naționale a României
Director    6.414 lei    15.347 lei
Șef serviciu    5.261 lei    9.218 lei

B. Alte venituri

În plus faţă de veniturile enumerate la punctul I, lit. B, salariații băncii pot primi bonus de performanță anual, acordat în funcţie de rezultatele obţinute în urma evaluării performanței profesionale, în cuantum situat între 25% și100% din salariul lunar.

Veniturile salariale sunt realizate din surse proprii ale BNR, nu bugetare, iar politica salarială este decisă, conform prevederilor art.33 din Legea nr. 312/2004, de Consiliul de Administrație. În ultimii zece ani, ca urmare a deciziilor CA, veniturile brute ale conducerii executive au crescut într-un ritm inferior ratei inflației. Variațiile semnificative în ceea ce privește veniturile nete au survenit ca urmare a modificărilor fiscale de impact major (cum au fost reducerea impozitării pe venit ca urmare a introducerii cotei unice de 16% în anul 2005 și a reducerii contribuțiilor sociale ca urmare a plafonării CAS în 2011).

LĂSAȚI UN MESAJ