În Timiș se construiesc case familiale, locuințe protejate și centre de zi moderne, cu bani europeni. Video

147

Una din prioritățile absolute ale Consiliului Județean Timiș este continuarea programului de ocrotire a celor ce au nevoie de asistență socială. Datr aceste entități fie ele ale statului sau chiar cu finanțare din fonduri private au nevoi crescute de bani. Parcă niciodată nu sunt suficiente aceste resurse.

Recent a mai apărut câte o rază de lumină și în acest domeniu. Proiectele depuse la Agenția de Dezvoltare Vest au fost aprobate și o nouă tranșă de bani va merge la unitățile ce ii îngrijesc pe cei necăjiți.

Azi la sediul Palatului Administrativ a avut loc o scurtă ceremonie de semnare a acestor acte necesare deblocării banilor. Semnatarii contractelor au fost Emilia Milutinovici, directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, ca beneficiar direct al fondurilor și Sorin Maxim, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest – Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 în Regiunea Vest, în prezența președintelui Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest – Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 în Regiunea Vest ș Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș au semnat astăzi contractele de finanțare pentru trei proiecte realizate în parteneriat de către DGASPC Timiș împreună cu Consiliul Județean Timiș. Proiectele prevăd construirea de case familiale și locuințe protejate, respectiv reabilitarea, extinderea sau înființarea unor noi centre de zi pentru copiii și adulții cu dizabilități/ instituționalizați.
Dezvoltarea infrastructurii sociale este o componentă importantă finanțată prin Regio-POR 2014-2020, prin intermediul Axei prioritare 8.

Sunt investiții care au în vedere diferite grupuri vulnerabile, respectiv copiii și persoanele cu dizabilități din județul Timiș.

Cele trei proiecte prevăd construirea de case familiale și locuințe protejate, respectiv reabilitarea, extinderea sau înființarea unor noi centre de zi pentru copiii și adulții cu dizabilități sau cei instituționalizați:
• „Construirea a 2 case de tip familial și reamenajare și extindere Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Lugoj”
• „Construirea a 2 case de tip familial și înființarea Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă Găvojdia”
• „Construirea de 3 locuințe protejate și reabilitare și extindere și dotare 1 Centru de zi Periam”
După cum prevăd normele europene la care trebuie să ne aliniem și noi nu se mai admit imense instituții centralizate pentru ingrijirea celor cu nevoi speciale. Se tinde spre o independență a acestora sau structuri de cel mult cincizeci de beneficiari.

La Lugoj, vor fi construite două case familiale în vederea dezinstituţionalizării copiilor de la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din municipiu, care urmează să fie închis.

Locuințele, cu o suprafață construită de 600 mp, vor fi edificate pe același amplasament cu Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi, care va trece de asemenea prin ample lucrări. Centrul va fi reamenajat, extins și dotat corespunzător, cu săli de art-terapie, meloterapie, ludoterapie, logoterapie, kineto-terapie și hidroterapie, cabinete de asistență socială și psihologie etc.

La Găvojdia va fi înființat un Centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă (249 mp) și vor fi construite două case de tip familial (1.154,88 mp), în vederea dezinstituţionalizării copiilor de la Centrul de Plasament Găvojdia, care va fi închis. Proiectele prevăd inclusiv dotările necesare funcționării acestor structuri.

Proiectul de la Periam prevede construirea a trei locuințe protejate, în această localitate, pentru 30 de rezidenţi ai Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia (1.108,71 mp suprafață construită). Totodată, se dorește extinderea, reabilitarea și dotarea unei clădiri existente la Periam și amenajarea acolo a unui centru de zi (206,18 mp) pentru persoanele cu dizabilități.

Sute de persoane, copii și adulți cu dizabilități, vor beneficia de serviciile centrelor de zi și de infrastructura de dezinstituționalizare.

Valoarea totală a celor trei proiecte este de 20.608.668,09 lei, din care 12.076.778,67 lei finanțare nerambursabilă diferența fiind sume puse la dispoziție de CJ Timiș.

La nivelul Regiunii Vest, în cadrul Regio – POR 2014-2020, au fost contractate până în prezent 408 proiecte, în valoare totală de 528,72 milioane euro, din care 430,93 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile.

LĂSAȚI UN MESAJ