Bani de acatiste sunt la Primărie, dar nu și pentru bursele elevilor…

2302

Consiliul Local al municipiului Timisoara va aproba nivelul cuantumurilor pentru bursele şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi numărul acestora pentru anul 2016.
… în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie în bugetul local al Municipiului Timişoara.

Pentru anul financiar 2016, cuantumurile burselor şcolare pentru cele patru categorii (performanţă, merit, studiu şi sociale), vor fi de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe lună.
Bursele vor fi acordate pe perioada anului şcolar – adică 9 luni – cu excepţia categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic şi anume pe 12 luni.

Se vor acorda integral bursele sociale (bolnavi, orfani şi venituri foarte mici), bursele de studiu şi bursele de performanţă, iar în cazul burselor de merit – care sunt mult mai numeroase – acestea se vor acorda la un procent de până la 14% din numărul solicitat, cu particularitatea ca pentru solicitările mai mici de 20 de burse la această categorie, acest procent să fie crescut progresiv în mod invers proporţional cu numărul solicitat.
Procentul de 14% rezultă raportând suma disponibilă din buget la suma necesară solicitată.

Astfel, s-au propus 3555 burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat în sumă totală de 2.656.125 lei…
316 vor fi burse de performanță, de o 100 lei timp de 9 luni, care înseamnă 284.400 lei, 1.405 burse de merit (75 lei…) – adică vreo 948.525 lei, 461 burse de studiu (65 lei) – 269.880 lei, 1373 burse de ajutor social (70 de lei) – 1.153.320 lei…

Așadar, pentru burse mai multe și mai mari nu sunt bani. Așa s-a tot zis în ultimii ani.
Spune Primăria Timișoara. Cum ar spune, de altfel, și Consiliul Județean Timiș…
Pe de altă parte, așa ca o paranteză, Consiliul Județean Timiș a aprobat recent un ajutor financiar pentru cultele religioase de 2.000.000 în 2016, în vreme ce Consiliul Local Timișoara aproba acordarea catre unitatile de cult recunoscute în România a unui sprijin financiar pe anul 2015 de la bugetul local în sumă totală de 1.695.000 lei…
Și asta fără a mai pune la socoteală că aproape lunar și la Consiliul Județean Timiș, și la Consiliul Local Timișoara se mai găsesc niște bani ba de o reabilitare, ba de o reparație, ba de vreun parastas…

Au și scuză. Așa spune legea. Doar pentru burse. Pentru cultele religioase se adaptează punga în funcție de interes…

LĂSAȚI UN MESAJ