Au fost semnate noi contracte de finanțare pentru reabilitarea unităților de învățământ din vestul țării

105

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest își continuă activitatea de a facilita accesul tuturor posibililor investitori, fie ei autorități locale sau firme cu capital privat, la fonduri de bani, dacă prezintă proiecte serios întocmite ce răspund unor necesități evidente.

În Sala de Consiliu ADR Vest au fost semnate în prezența primarilor din localitățile respective, patru noi contracte de finanţare pentru următoarele proiecte de interes pentru comunitățile locale. Este de apreciat că toate aceste finanțări vor merge spre sistemul de infrastructură dedicat educației celor tineri. Faptul este cu atât mai de apreciat cu cât acest domeniu, în general, a cam fost lăsat mai la coada atenției autorităților.

-„Reabilitare energetică a Liceului Teologic Baptist Reșița” – beneficiar: Municipiul Reșița.
-„Lucrări de intervenție la Școala Gimnazială I.D. Sîrbu Petrila – Structura Școala Gimnazială Nr. 6 din Orașul Petrila, Județul Hunedoara în scopul creșterii eficienței energetice” – beneficiar: Orașul Petrila.
-„Anvelopare Clădiri Publice – Liceul Teoretic din Orașul Gătaia” – beneficiar: Orașul Gătaia.
„Extinderea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit strada Luncii, Municipiul Orăștie” – beneficiar: Municipiul Orăștie.

Proiectul Orașului Gătaia „Anvelopare Clădiri Publice – Liceul Teoretic din Orașul Gătaia” vizează reabilitarea termică a clădirii unităţii de învăţământ Liceul Teoretic Gătaia, montarea de panouri solare și fotovoltaice, precum și lucrări conexe – reparații la elementele deteriorate, la învelitoare, jgheaburi și burlane etc.

Implementarea proiectului se va desfășura pe parcursul a 20 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 1.604.633,83 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este de 1.445.413,69 lei.

Finanțarea nerambursabilă pentru aceste proiecte se acordă în cadrul axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelo”, Operațiunea B – Clădiri Publice a Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020 (Regio-POR 2014-2020).

Proiectul Municipiului Orăștie, și anume „Extinderea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit strada Luncii, Municipiul Orăștie” vizează extinderea clădirii, înlocuirea tâmplăriei existente, refacerea finisajelor interioare și exterioare, precum și amenajări exterioare: trotuare, alei pietonale, loc de joacă pentru copii, împrejmuire. Implementarea proiectului se va desfășura pe parcursul a 38 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 2.740.680,23 lei iar valoarea finanțării nerambursabile este de 1.053.937,95 lei.

Finanțarea nerambursabilă pentru acest proiect se acordă în cadrul axei prioritare 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare ” a Regio-POR 2014-2020.

La nivelul Regiunii Vest, în cadrul Regio – POR 2014-2020, au fost contractate până în prezent 332 proiecte, în valoare totală de 333,88 milioane euro și 260,23 milioane euro reprezintă valoarea finanțării nerambursabile;

Din discuțiile cu edilii localităților rezultă un timp mediu de la idee la proiect iar mai apoi scrierea întregii documentații, depunerea acesteia și așteptarea ce este necesară pentru toate verificările de către specialiștii ADR durează cam un an în cele mai bune cazuri sau poate un an și jumătate. Dar recunosc în același timp că birocrația s-a micșorat evident și au parte de îndrumări competente acolo unde sunt neclarități în actele depuse.

Vor purcede la partea a doua și cea mai vizibilă a muncii. Începerea șantierelor și evitarea timpilor morți și a tragerilor de timp inutile ce se mai ivesc uneori.

Directorul Agenției, Sorin Maxim, este destul de mulțumit de mersul lucrurilor până în acest moment. Pentru prima parte a anului, echipa și-a fixat ca țintă rezolvarea a cât mai multor dosare depuse de investitori mai mici ce au cerut sume mai reduse. Au fost semnate contracte de finanțare de circa 260 de milioane de euro. Dar până la finalul anului se vor mai semna contracte cu autoritățile județene ce au depus actele necesare pentru renovări de drumuri în valoare de încă 140 de milioane de euro. Asta va ridica sumele alocate la circa 400 milioane. Aceste calupuri de proiecte de drumuri au fost depuse ceva mai târziu sunt în număr mai mic, dar de sume mai însemnate și se vor aloca în mod egal celor patru județe din zona de competență a ADR Vest.

Primarul Reșiței, Ioan Popa, pe lângă actualul proiect dedicat unei unități școlare, promite în curând o mare surpriză de infrastructură ce va constitui unul din cele mai mari proiecte din această parte de țară.

LĂSAȚI UN MESAJ