Atenție: modificări legislative la concedii medicale!

3084

Dacă, veți avea nevoie de concediu medical pe parcursul anului 2018, trebuie să știți că au fost făcute câteva modificări de legislație, după cum urmează:

Certificatul de concediu medical, obținut online:

De acum încolo, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, asigurații care vor să beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferentă pot obține certificatul de concediu medical online.

Medicii curanți – pot completa certificatele de concediu medical atât pe suport de hârtie, cât şi electronic şi le pot transmite pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, angajatorilor/persoanelor în drept, după caz. Prin urmare, hârtia de concediu medical va putea fi primită și pe mail de către pacient, doar dacă medicul are semnătură electronic.

Asigurări facultative pentru concedii medicale:

În prezent, există posibilitatea ca orice persoană interesată să-și facă o asigurare facultativă pentru concedii și indemnizații medicale la stat, în baza unui contract de asigurare facultative, al cărui model nu e încă stabilit, fiind nevoie de norme suplimentare pentru asta, dar în ordonanță scrie că acesta va fi titlu executoriu. Prin urmare, când creanța bugetară va fi scadentă, beneficiarul va putea fi executat silit dacă nu plătește. Contribuția este de 1% din venitul lunar ales înscris în contractul de asigurare. Se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii și  indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, persoanele fizice, în afară de angajați și de cei care sunt șomeri cu acte în regulă. Modelul unui astfel de contract de asigurare facultative  nu e încă stabilit, fiind nevoie de norme suplimentare pentru asta, dar în ordonanță scrie că acesta va fi titlu executoriu. Prin urmare, când creanța bugetară va fi scadentă, beneficiarul va putea fi executat silit dacă nu plătește. Contribuția este de 1% din venitul lunar ales înscris în contractul de asigurare.

Prelungirea concediului medical:

După cum prevede Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2015 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.Concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă și indemnizația aferentă lui se pot acorda pentru cel mult 183 de zile într-un an, perioadă ce se calculează din prima zi de îmbolnăvire. De precizat este faptul că referirea se face  la incapacitatea de muncă produsă nu de accidente și boli profesionale, ci de cele care nu au legătură cu munca. Dacă bolnavul nu se recuperează astfel încât să poată munci normal după cele 183 de zile, medicul primar/specialist care,  poate să propună fie pensionarea pentru invaliditate a bolnavului, fie prelungirea concediului medical peste cele 183 de zile. Prelungirea se poate face cu cel mult 90 de zile. conform procedurilor stabilite de Casa Națională de Pensii și alte drepturi de Asigurări Sociale, în raport cu evoluția cazului și cu rezultatele acțiunilor de recuperare, scrie în OUG nr. 158/2015. Un act normativ care se referă la modul în care se acordă prelungirea concediului medical, este Ordinul Casei Naționale de Pensii Publice și ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 953/783/2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 599 din 26 iulie 2017, care se aplică deja. Ppropunerea de prelungire o face medicul primar/specialistul, în funcție de situația pacientului asigurat, pe care o depune, alături de anumite documente, la cabinetul teritorial de expertiză medicală a capacității de muncă din subordinea casei teritoriale de pensii cel puțin 20 de zile înainte de expirarea celor 183 de zile. Următoarele documentele trebuie depuse în copie: biletul/biletele de ieșire din spital; rezultatele analizelor de laborator; investigațiilor funcționale și imagistice ce susțin diagnosticul; evoluția și prognosticul de recuperare și tratamentele efectuate; referatul medical întocmit de medicul curant; adeverința ce cuprinde numărul zilelor de concediu medical acumulate în ultimele 12/24 luni în original; referatul de prezentare completat de medicul expert al asigurărilor sociale. La final, avizarea prelungirii sau refuzul avizării o dă Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, care vor preciza, în avizul dat, inclusiv numărul de zile de concediu medical aprobate, iar refuzul acordării prelungirii va trebui motivat. Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este conform Normei de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005, în procent de 75% aplicat mediei veniturilor lunare din ultimele șase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare. Pentru acest tip de concediu, la fel ca și pentru cel acordat în urma accidentelor/bolilor profesionale, perioada acordată este considerată vechime pentru pensie.

Concediul medical pentru îngrijirea copilului grav bolnav, mai lung:

Părintele sau asiguratul care are legal în îngrijire un copil grav bolnav va putea beneficia de concediu medical mai lung și de indemnizație pentru îngrijirea lui până la vârsta de 16 ani, în condițiile în care, la acest moment, limita de vârstă a copilului este de șapte ani. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea și completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, document în vigoare de astăzi, prevede mai multe măsuri care reglementează cadrul legal privind majorarea limitei de vârstă, de la șapte la 16 ani, până la care părintele sau asiguratul care are legal în îngrijire un copil grav bolnav poate beneficia de concediu medical și de indemnizație pentru îngrijirea lui.

LĂSAȚI UN MESAJ