Aspecte sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor specifice sezonului de iarnă

40

Direcția Sanitar Veterinară și de Siguranța Alimentelor face o seamă de recomandări mai mult decât binevenite în acest sezon de iarnă când odată cu apropierea sărbătorile crește și consumul de alimente de origine animală. Directorul executiv, doctorul Radu Adrian Popa explică cum se poate mânca sănătos fără pericol de probleme medicale.

Având în vedere specificul perioadei de sfârşit de an, a sărbătorilor de iarnă, când are loc o creştere a volumului de alimente produse şi cumpărate, în special a cărnii şi preparatelor din carne de porc, este important a se acorda o atenţie mai mare unor aspecte ce ţin de starea de sănătate a animalelor şi salubritatea produselor obţinute de la acestea.

1. Cerinţe privind sacrificarea porcilor în gospodăriile populaţiei:

– toţi porcii crescuţi în gospodăriile populaţiei, stâne sau microferme, trebuie să fie identificaţi individual, prin crotalii auriculare, a căror evidenţă se ţine de către medicul veterinar de circumscripţie, în Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor (S.N.I.I.A.);

– vânzările şi cumpărările de porcine se pot face doar cu documente sanitare veterinare de mişcare, obţinute de la medicul veterinar de circumscripţie;

– orice caz de îmbolnăvire sau suspiciune de boală a animalelor, este obligatoriu, conform legii, să fie anunţată imediat medicului veterinar, pentru a se putea lua măsuri în timp util şi a preveni eventuale diseminări ale bolilor infectocontagioase;

– în judeţul Timiş, până la această dată, nu evoluează pesta porcină africană, sau alte boli infectocontagioase majore ale porcilor şi în acest context, legislaţia permite vânzarea/cumpărarea porcilor direct din gospădărie; târgurile de animale sunt închise;

– după sacrificarea porcilor, înainte de punerea cărnii în consum, este obligatore examinarea trichineloscopică a cărnii de porc (sau mistreţ) de către personalul sanitar veterinar. Pentru examenul trichineloscopic, se recoltează musculatura pilierilor diafragmatici sau musculatura dintre două coaste (muşchi intercostali);

– pentru prevenirea eventualelor toxiinfecţii alimentare, este obligatorie zvântarea şi răcirea carcase şi organelor, cât mai rapid de la sacrificare.

2. Cerinţe privind comercializarea cărnii şi preparatelor din carne de porc :

– carnea de porc – semicarcase sau piese tranşate care trebuie să provină doar de la animale sacrificate în abatoare autorizate sanitar veterinar;

– transportul acestor produse, de la abatoare către unităţi de prelucrare sau de vânzare cu amănuntul, se poate efectua doar cu mijloace de transport autorizate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor. De la abatoare se eliberează certificat sanitar veterinar pentru fiecare transport ce părăseşte abatorul;

– carnea şi preparatele din carne, circulă în reţeaua comercială, doar însoţite de documente de provenienţă şi conformitate;

– vânzarea directă către consumatorul final al acestor produse, se poate face doar în cadrul unităţilor autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor: pieţe agroalimentare, supermarket-uri, magazine alimentare. Se interzice categoric comercializarea cărnii şi preparatelor din carne, în afara spaţiilor neautorizate/neînregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

LĂSAȚI UN MESAJ