ALARMANT. Efectivele de animale în România au scăzut drastic în ultimii 10 ani!…

1221

Evoluţia efectivelor de animale în perioada 2006 – 2015 a fost într-o scădere aproape continuă, conform  graficului din imagine și conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică.
Cea mai drastică scădere a efectivelor de animale s-a înregistrat în 2014, cum se poate observa, după care a urmat o oarecare revenire în 2015.
animale 2006 2015Paradoxul este că în aceeași perioadă, fondurile acordate zootehniei de către APIA au fost tot mai mari!…
Creșterea în sectorul ovinelor și caprinelor întărește încă odată această stare de fapt, fiind cunoscut că oile și caprele sunt animalele cel mai ușor de întreținut și presupun cheltuieli mai mici, tocmai de aceea fiind preferate în gospodăriile României.

Efectivele de bovine au scăzut din anul 2006 până în anul 2011, cu 32,2%.
Din anul 2011, efectivele de bovine s-au menţinut la un nivel aproximativ constant.

La fel s-a întâmplat și cu efectivele de porcine, care au scăzut constant, ajungând în anul 2015 cu 27,7% mai mici faţă de anul 2006.
Trendul s-a păstrat și la efectivele de păsări, care au înregistrat 78648,1 mii capete în anul 2015, fiind cu 7,5% mai mici faţă de anul 2006.

Singura categorie unde s-au mai consemnat evoluții pozitive sunt efectivele de ovine şi caprine, care au înregistrat creşteri majore, ajungând în anul 2015 la un nivel de 11249,7 mii capete, respectiv cu 33,8% mai mare faţă de anul 2006.

LĂSAȚI UN MESAJ