Agenda „Centenar bănățean 1919–2019”

298

La 100 de ani de la unirea Timișoarei, a Banatului cu România, îmi face plăcere să anunț bănățenii născuți sau deveniți că — împreună cu editura și tipografia ArtPress, SCM Neuromed și Fundația Popular Europeană — vă propunem un proiect intitulat „Centenar bănățean 1919–2019”, adică tipărirea unei agende care, în fiecare zi a anului calendaristic 2019, conține câte una-două referințe lapidare privitoare la istoria Banatului în ultima sută de ani. O carte-agendă prefațată de un studiu doct al Prof. Univ. Dr. Vasile Dudaș în care sunt lămurite circumstanțele actului de la 3 august 1919.

Noutatea unui asemenea demers cultural vine din faptul că, deși există câteva cărți meritorii despre cronologia Banatului, ele sunt fie ultraspecializate, fie oferă o lectură mult prea arborescentă. De fapt, bibliografia va fi specificată fiindcă munca acestor istorici sau autori de lucrări monografice se cuvine a fi prețuită. Evident, conținutul agendei a fost citit de câțiva reputați specialiști în domeniile lor.

Atunci când am specificat că este vorba despre ultima sută de ani mai ales, nuanțarea era importantă fiindcă personalitățile românești care au contribuit la crearea și păstrarea identității noastre românești și-au început activitatea sau au avut contribuții importante pentru românii bănățeni și în ultima parte a secolului al XIX-lea.

Așadar, în acest orizont temporal se vor regăsi evenimente și personalități din istoria Banatului. În ceea ce privește aria geografică, evident că ea se referă într-o proporție covârșitoare la actualul județ Timiș. Ceea ce nu înseamnă că mari bănățeni care s-au născut în zonele limitrofe ale județului au fost ignorați. Ba chiar am considerat că este obligatoriu ca anumite personalități născute în spațiul Banatului sârbesc, de pildă, să fie incluse în agendă fiindcă aportul lor la propășirea Banatului a fost foarte important. De asemenea, și-au găsit locul și mari personalități care au activat în Banat și al căror rol la nașterea unor instituții în anumite perioade a fost crucial. Firește, e important de adăugat că și-au găsit locul în această agendă numai personalități care nu mai sunt în viață. Sigur, o asemenea opțiune — necesară din multe considerente — a lăsat în afară zeci de personalități importante. Unele dintre ele sunt prezente atunci când a fost vorba despre evenimente la care și-au adus contribuția.

Așadar, vă propunem o agendă ce aduce în fața opiniei publice bănățene oameni ai bisericilor, oameni politici, oameni de știință, oameni de cultură din toate domeniile (literatură, teatru, operă, muzică clasică, ușoară, populară), sport, medicină, agricultură etc., care au avut contribuții în premieră universală sau națională. Unii mai cunoscuți, alții mai puțin. După cum am ținut să evocăm evenimente ce au marcat viața județului și a orașului nostru până în imediata noastră apropiere temporală: evenimente istorice, sportive, culturale, academice, lucruri ce nu ar trebui uitate. Și din preajma Marii Uniri, și din interbelic, și din perioada comunismului.

Suntem convinși că proiectul poate fi mult îmbunătățit, dar vrem să credem că anii ce vor veni or să semnaleze și un asemenea proiect în premieră ce vorbește despre românii, maghiarii, germanii, sârbii, evreii ce au construit aici o Europă în mic numită Banat.

LĂSAȚI UN MESAJ