A plecat dintre noi Dumitru Vlăduț

493

A plecat dintre noi, după o lungă și grea suferință, criticul, istoricul literar și eseistul DUMITRU VLADUŢ.

S-a născut în satul Ciorăşti, comuna Sirineasa, județul Vâlcea, în 3 martie 1950. A urmat şcoala primară în Ciorăşti, clasele V-VIII la Şirineasa, liceul la Băbeni (1965-1969) şi Facultatea de Filologie a Universităţii „Babeş –Bolyai” din Cluj-Napoca, secţia română-franceză(1969-1973).

După absolvire, a lucrat în cercetarea ştiinţifică, la Sectorul de Lingvistică de la Baza de Cercetări Ştiinţifice a Academiei Române-Filiala Timişoara (1973-1976), apoi la Centrul de Ştiinţe Sociale al Universităţii din Timişoara, și, din 1990, la Filiala Timişoara a Academiei Române, Institutul de Cercetări Socio-Umane.

A fost Doctor în Filologie al Universității de Vest Timișoara, conferențiar la Facultatea de Drept a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Secretar ştiinţific (Prodecan cu munca ştiinţifică) al facultăţii amintite şi Decan (2008-2015).

A publicat un important număr de volume de critică, istorie şi teorie literară, stilistică şi lingvistică în calitate de autor unic şi este coautor la patrusprezece volume colective, unele reprezentând proiecte de cercetare fundamentale coordonate de Academia Română sau Ministerul Educaţiei Naţionale. Între acestea, Dicţionarul general al literaturii române (șapte volume, 2004-2009), Dicţionar al scriitorilor din Banat (2005), Enciclopedia Banatului. Literatura (2015) etc.

A publicat numeroase studii de specialitate în volume colective, reviste de cercetare, literare şi culturale, recenzii, cronici şi articole de publicistică în reviste şi ziare, a alcătuit prefeţe şi postfeţe, o ediţie critică, a susţinut emisiuni săptămânale de cultivarea limbii, la Radio Timişoara (2011-2017).

Prin plecarea dintre noi a lui DUMITRU VLĂDUȚ, comunitatea literară timișoreană pierde un intelectual deosebit de valoros, un scriitor și un prieten profund devotat scrisului și culturii.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

DUMITRU VLĂDUȚ va fi înmormântat în comuna natală din județul Vâlcea.

LĂSAȚI UN MESAJ