700 de candidați înscriși în prima zi la examenul de admitere de la Universitatea de Medicină din Timișoara. Foto

964
Luni, 16 iulie 2018, au început înscrierile pentru examenul de admitere de la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, sesiunea iulie 2018.
Aproximativ 700 de candidați au venit încă din prima zi să își depună dosarele de înscriere pentru a putea susține examenul de admitere care va avea loc în data de 25 iulie 2018, între orele 10.00 – 13.00, pentru programele de studii cu 300-360 credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie. Absolvenții de liceu care optează pentru Facultatea de Medicină Dentară, specializarea Tehnică Dentară, vor susține și o probă practică ce se va desfășura pe 24 iulie, de la ora 08.00.
Concurența este destul de mare la instituția de învățământ unde se așteaptă să fie chiar si 3-4 candidați pe un loc. Înscrierile continuă până vineri, 20 iulie.

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara pune la dispoziția tuturor celor care visează la o carieră în medicină, farmacie sau stomatologie, peste 1.000 de locuri, atât pentru studii finanțate de la bugetul de stat, cât și pentru studiile cu taxă.

Mai exact, pentru noul an universitar, instituția de învățământ oferă 600 de locuri finanțate de la bugetul de stat și 506 de locuri pentru studiile cu taxă. În total, 1.106 de locuri sunt disponibile la cele trei facultăți din cadrul universității.

Lista completă cu locurile disponibile la toate cele trei facultăți din cadrul UMFVBT, în funcție de specializări

Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere

Admiterea la studii universitare de licenţă, la programele de studii cu predare în limba română, se organizează în sesiunea iulie 2018, după următorul calendar:
➢ în perioada 16-20 iulie 2018 – înscrierea candidaţilor: depunerea dosarului de înscriere de către candidaţi la ghişeul de înscriere, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Universităţii;
➢ în data de 24 iulie 2018 – concurs de admitere (probă practică), începând cu orele 08.00, pentru programul de studii Tehnică Dentară din cadrul Facultății de Medicină Dentară și afișarea rezultatelor provizorii, după finalizarea concursului, la avizierul Universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro;
➢ în data de 25 iulie 2018 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 13.00, pentru programele de studii cu 300-360 credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie;
➢ În data de 25 iulie 2018 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, după finalizarea concursului, la avizierul Universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro;
➢ în data de 26 iulie 2018 – depunerea contestaţiilor (orele 08.00 – 14.00) şi rezolvarea acestora;
➢ În 26 – 27 iulie 2018, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc – prima etapă de confirmare a locului obţinut de către candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii;
➢ În data de 30 iulie 2018, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc – a doua etapă de confirmare, pentru locurile rămase neocupate;
➢ În data de 31 iulie 2018 – afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2018;
➢ 03 august 2018 – termenul limită de restituire a dosarelor candidaţilor nereuşiţi; dosarele candidaţilor nereuşiţi se eliberează doar pe baza legitimaţiei de concurs şi a cărţii de identitate, în zilele normale de lucru, între orele 10.00 – 14.00, de la secretariatele facultăţilor la care s-au înscris candidaţii, fără perceperea unor taxe.În cazul în care rămân locuri neocupate, se poate organiza o a doua sesiune de admitere, în aceleaşi condiţii ca în prima sesiune, cu aceeaşi comisie, în luna septembrie 2018, astfel:
➢ 03 – 07.09.2018 – perioada de înscrieri;
➢ 11.09.2018 – concurs de admitere;
➢ 12.09.2018 – contestaţii:
➢ 13.09.2018 – etapa I de confirmare a locului;
➢ 14.09.2018 – etapa a II-a de confirmare a locului;
➢ 14.09.2018 – publicarea rezultatelor.

LĂSAȚI UN MESAJ