21 de noi medicamente intră pe listele acordate compensat și gratuit

980

Încă 21 de noi denumiri comune internaționale (DCI) intră pe listele medicamentelor compensate și gratuite de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, în sistemul public de sănătate, 12 dintre acestea fiind medicamente prescrise prin Programul național de oncologie. Măsura are scopul să asigure accesul la tratament cu medicamente noi, inovative, pentru cât mai mulți pacienți diagnosticați cu afecțiuni pentru care sunt indicate aceste medicamente.

Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care modifică și completează HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.

Noile medicamente introduse în lista celor prescrise compensat sau gratuit sunt molecule inovative destinate în principal tratamentului pacienților cu afecțiuni oncologice (12 molecule), cu mențiunea că 5 dintre acestea sunt medicamente orfane (asigură tratamentul bolilor rare, fără alternativă terapeutică). De asemenea, sunt introduse pe listele medicamentelor compensate și gratuite molecule destinate următoarelor arii terapeutice: scleroza multiplă, spondilita ankilozantă, diabet zaharat, boală pulmonară obstructivă cronică, fibroză pulmonară idiopatică, keratoză actinică, prevenirea bolilor cardiovasculare majore și angina pectorală cronică.

Unele dintre aceste produse vor fi disponibile pentru pacienți în cel mai scurt timp, iar altele imediat după alcătuirea protocoalelor terapeutice de către comisiile de specialitate abilitate.

Astfel, se are în vedere asigurarea accesului continuu al persoanelor asigurate la medicamente pentru afecțiuni în stadii evolutive de boală pentru care în prezent nu există alternativă terapeutică, în contextul implementării unei liste de medicamente care să răspundă acestor cerințe prin raportare la fondurile alocate cu această destinație.

Introducerea celor 21 de noi denumiri comune internaționale în tratamentele  prescrise pacienților pe liste compensate și gratuite se face cu încadrarea în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate aprobat pentru 2016.

Dintre cele 21 de noi medicamente, 4 sunt introduse condiţionat, urmare a încheierii de contracte cost/volum, iar 17 sunt introduse necondiţionat, ariile terapeutice vizate fiind oncologia, reumatologia, bolile rare, scleroza multiplă şi diabetul zaharat.

Medicamentele nou introduse pe listă vor putea fi prescrise doar în baza protocoalelor terapeutice care vor fi elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, iar în unele cazuri şi cu aprobarea comisiilor de experţi ale CNAS.

Totodată, prin aceeaşi Hotărâre de Guvern:
–    se facilitează accesul pacienţilor cu boala Parkinson şi cu demenţe la medicaţia specifică, prin eliminarea avizului comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, prescrierea urmând a fi efectuată doar în baza protocoalelor terapeutice pentru DCI-urile Rotigotinum, Donepezilum, Rivastigminum, Galantaminum şi Memantinum;
–    prescrierea DCI Acidum Ibandronicum, cu indicaţie în osteoporoză, va putea fi efectuată de medicul de familie, după ce iniţierea tratamentului va fi efectuată de medicul de specialitate, în limita competenţei;
–    DCI Methotrexatum va putea fi prescris, cu excepţia codurilor de boală G13 ”Miastenia gravis”, G14 ”Scleroza multiplă” şi G27 ”Pemfigus”, deoarece acest medicament nu are indicații terapeutice în afecţiunile respective;
–    se introduce prescrierea DCI-urilor Naproxenum+Esomeprazolum şi Brinzolamidum+Timololum pe bază de protocoale terapeutice, întrucât analiza de impact pe anul 2015 a demonstrat că există o largă prescriere în afara indicațiilor pentru care aceste medicamente au fost incluse necondiţionat în listă;
–    se lărgeşte accesul pacienţior cu osteoporoză severă la DCI Teriparatidum, începând cu 1 octombrie 2016.
Cele 21 de noi medicamente (DCI) introduse în lista menţionată sunt:
–    Aclidinium bromidum + Formoterolum fumarat – sublista B (necondiţionat)
–    Afatinibum – sublista C2 (condiţionat)
–    Afliberceptum – sublista C2 (necondiţionat)
–    Axitinibum – sublista C2 (condiţionat)
–    Azacitidinum – sublista C2 (necondiţionat)
–    Bosutinibum – sublista C2 (necondiţionat)
–    Certolizumab Pegol – sublista C1 (condiţionat)
–    Everolimus (Afinitor) – sublista C2 (necondiţionat)
–    Ibrutinibum – sublista C2 (necondiţionat)
–    Ingenoli mebutas – sublista B (necondiţionat)
–    Lapatinibum – sublista C2 (condiţionat)
–    Lixixentamidum – sublista C2 (necondiţionat)
–    Metoprololum + Ivabradinum – sublista B (necondiţionat)
–    Olaparibum – sublista C2 (necondiţionat)
–    Panitumumabum – sublista C2 (necondiţionat)
–    Pazopanib – sublista C2 (necondiţionat)
–    Pirfenidonum – sublista C2 (necondiţionat)
–    Rosuvastatinum + Ezetimibum – sublista B (necondiţionat)
–    Talidomidum – sublista C2 (necondiţionat)
–    Teriflunomidum – sublista C2 (necondiţionat)
–    Vildagliptinum – sublista C2 (necondiţionat).

LĂSAȚI UN MESAJ