Universitatea Politehnica Timișoara crede deplin în cercetarea stiințifică

126

Menirea bine stabilită a școlii de a deschide noi orizonturi de cunoaștere tinerilor învățăcei este demult cunoscută. Dar, la nivel universitar, nu mai este destul. Orice universitate serioasă și-a adăugat în timp și multe alte componente la activitatea cotidiană. Lumea este din ce în ce mai dinamică. Cine stă pe loc o săptămână pierde contactul cu ce se întâmplă în lume pe perioade mult mai lungi, poate de ani. Cercetarea stiințifică este o altă componentă a învățământului ce permite acestuia să rămână aliniat la tot ce este nou în lume. Nu se mai pote concepe o universitate serioasă fără cercetare foarte avansată ce cuprinde cât mai mulți participanți. De la cel mai novice student, la cel mai experimentat doctor.

Cercetarea științifică a ocupat, și în 2017, un loc de cinste în cadrul activităților
derulate la Universitatea Politehnica Timișoara. În cursul anului anului au fost
demarate/derulate sute de proiecte, în cadrul unor competiții interne, naționale,
internaționale, au fost încheiate contracte cu mediul economic și au fost organizate
conferințe internaționale de prestigiu.

În primăvara anului 2017 a fost lansată o competiție internă de proiecte de
cercetare-dezvoltare, prin care s-a oferit finanțare de peste 700.000 de lei pentru
tinerii cercetători ai UPT. La competiție au putut participa doar tineri cercetători, în
vârstă de până la 45 de ani, cu titlul de asistent universitar sau șef de lucrări/lector
universitar. Au intrat în competiție 76 de proiecte, structurate pe 14 domenii de
cercetare din UPT, locul întâi din fiecare domeniu urmând să fie finanțat cu cel puțin
10.000 de euro. În premieră națională, o parte din finanțare e asigurată de mediul
privat, iar restul din fondurile proprii ale UPT, bugetul total al competiției fiind de
aproximativ 150.000 de euro. O a doua etapă a competiției va avea loc în cursul lunii
ianuarie 2018, când proiectele de pe locurile necâștigătoare din prima etapă vor avea
șansa să fie finanțate de către agenți economici interesați de temele de cercetare
respective.

În cadrul „Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare – PN III” au
fost implementate în anul 2017 un număr de 84 de proiecte în valoare de
aproximativ 10.000.000 lei:

Tot în anul 2017 – în luna decembrie au fost câștigate 3 proiecte din cadrul
Programului complex realizat în consorții CDI structurate astfel:
– 1 în care UPT are calitatea de coordonator, în valoare totală de 7.500.000
lei;
– 2 în calitate de parteneri, în valoare de aproximativ 2.000.000 lei.
În UPT s-au încheiat în anul 2017 și 115 contracte cu mediul economic, în
valoare totală de 1.800.000 lei.

De asemenea, Universitatea Politehnica Timișoara a implementat, în anul
2017, un număr de 30 de proiecte cu finanțare europeană în valoare de aproximativ
1.100.000 euro:
– proiecte implementate în calitate de parteneri prin programe finanțate de
Comisia Europeana (Research Fund for Coal and Steel (RFCS) respectiv Rights,

Equality and Citizenship Programme (REC)); Valoare totala UPT: Valoare totala UPT
392.845 euro ;
– proiecte implementate prin „Mecanismul Financiar al Spațiului Economic
European 2009 – 2014, Program RO14 ”Cercetare în sectoare prioritare”, apelul
pentru proiecte bilaterale; Valoare totala UPT: 43.474 euro;
– proiect implementat prin EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA); Valoare
totala UPT: 115.000 euro;
– proiecte implementate prin INTERREG Europe – Danube Transnational
Programme, unul în calitate de coordonator, altul în calitate de partener. Valoare
totala UPT: 447.713 euro ;
– proiect tip FP7 aflat in ultimul an de implementare. Valoare UPT: 49000 euro;
– proiecte implementate de tip EUROCOD. Valoarea UPT 28440 euro ;
– în 2017, cercetători ai UPT au contribuit la implementarea cu succes a 10
proiecte COST, în acest mod fiind antrenați în rețele de cercetare la nivel european și
internațional pe teme de actualitate la nivel academic și nu numai, în pregătirea de
proiecte tip Horizon2020, în realizarea de lucrări științifice sub egida unor jurnale cu
factor mare de impact.

În ultima parte a anului 2017 UPT a câștigat 2 noi proiecte de tip Orizont-2020,
proiecte ce vor fi implementate începând cu anul 2018. Cele două proiecte acoperă
arii de interes precum cercetări în domeniul chimiei cu accent pe energia
regenerabilă și promovarea colaborării internaționale și trans-sectoriale prin schimbul
de personal de cercetare și inovare, respectiv prin schimbul de cunoștințe și idei
destinate armonizării conceptului „de la cercetare la piață” și invers. Valoarea acestor
proiecte este de aproximativ 500.000 euro.

În UPT au fost organizate, în perioada septembrie-decembrie 2017, 3
conferințe internaționale de prestigiu:
– 19th Central and Eastern European NMR Symposium & Bruker Users’
Meeting – CEUM 2017 – 5-8 septembrie 2017);
– 21st International Conference on System Theory, Control and Computing –
ICSTCC 2017 (Joint Conference of SINTES 21, SACCS 17, SIMSIS 21, CONTI 10) –
19-21 octombrie, 2017;
– SIM 2017: International Symposium on Management – „Challenges and
Innovation in Management and Entrepreneurship” – ediția a XIV-a – 27-28 octombrie,
2017.

Ca o încununare a muncii depuse, profesorii Vasile Marinca și Nicolae
Herișanu de la UPT au primit, în 15 decembrie 2017, premiul „Aurel Vlaicu” al

Academiei Române la categoria „Științe Tehnice” pentru monografia „The Optimal
Homotopy Asymptotic Method. Engineering Applications”, publicată de renumita
editură SPRINGER.

LĂSAȚI UN MESAJ