12 C
Timișoara
sâmbătă 24 februarie 2024

Un nou premiu internațional pentru profesorul universitar emerit Ioan Sârbu, de la Universitatea Politehnica Timișoara

O nouă recunoaștere internațională a valorii cadrelor didactice, dar și a cercetării derulate în Universitatea Politehnica Timișoara vine tocmai din India, unde profesorului emerit Ioan Sârbu i s-a conferit premiul internațional „Best paper award” de către organizația științifică ScienceFather, la a VII-a ediție a Premiilor de Excelență în Cercetarea Internațională (International Research Excellence Awards), care îi apreciază activitatea exemplară și rezultatele cercetărilor, incluse în cartea „Advances in Building Services Engineering: Studies, researches and applications”.

Lucrarea, publicată în 2021 atât în format printat cât și electronic de către prestigioasa editură Springer, se extinde pe 921 pagini, fiind o amplă monografie care sintetizează într-o manieră unitară studiile teoretice, experimentale și numerice originale ale autorului, reunind mai multe direcții de cercetare în domeniul ingineriei instalațiilor cu subiecte diverse, ghidate de două caracteristici importante precum economia de energie și reducerea emisiilor de poluanți, în special în ultimele decenii.
Publicarea unei astfel de cărți este o noutate în literatură. Este unică în ceea ce privește conținutul său complex, studiile de caz experimentale la scară de laborator, exemplele numerice și stilul de prezentare a textului.

Cartea, indexată în Scopus, sprijină diseminarea rezultatelor cercetării românești la nivel mondial și afirmarea dezvoltării de cunoaștere în lume, iar Platforma de premii bazate pe merit a ScienceFather sprijină excelența în diferite domenii în știință și tehnologie, candidații fiind evaluați în funcție de cele mai recente publicații, calitatea cercetării, noutate, realizările anterioare, excelența în cercetare și realizările academice remarcabile.
De menționat că prof. emerit Ioan Sârbu este autorul a încă 12 cărți/capitole de carte apărute la edituri din străinătate, una dintre acestea, intitulată „Solar Heating and Cooling Systems: Fundamentals, experiments and applications”, publicată în 2017 de editura Elsevier și prezentă în bibliotecile a peste 600 de universități de top din lume, fiind recompensată de Academia Română cu premiul Henri Coandă, în 2019.
Toate aceste contribuții și realizări onorabile în cercetarea inovatoare i-au adus recunoașterea și respectul societății academice din țara noastră și de pe plan internațional.
Prof.univ.emerit dr.ing. Ioan Sârbu, în prezent conducător de doctorat la Universitatea Politehnica Timișoara, în cadrul Departamentului de Inginerie Civilă și Instalații, absolvent al Facultății de Construcții de la Institutul Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara în 1975, care a obținut și un doctorat în inginerie civilă în 1993 și în plus, a fost desemnat inginer european de Federația Europeană a Asociațiilor Naționale de Inginerie din Bruxelles în 2001, este un expert remarcat în integrarea aplicațiilor termice, optimizarea sistemelor urbane de distribuție a apei și căldurii, utilizări informatice, implementarea surselor de energie regenerabilă și integrarea epurării apelor uzate în proiectare. O contribuție științifică remarcabilă a adus-o în dezvoltarea tehnicilor de proiectare a sistemelor inelare de alimentare cu apă și căldură.
Preocupările sale științifice nu au încetat după pensionare, fiind activ alături de doctoranzi și colegi universitari mai tineri din departament, în abordarea unor teme legate de optimizarea și modernizarea șistemelor de instalații, precum și de implementarea surselor de energie regenerabilă în cadrul acestor sisteme.

Alte subiecte :

Spălări și lucrări la rețelele Aquatim

Luni, 26 februarie, între orele 9-18 se va executa o conectare de conducte la intersecția străzilor Mureș și Meziad. Lucrările fac...

CCIA Timiș continuă sesiunea de înscrieri la programe de formare profesională

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș prin Direcția Instruire, Formare și Perfecționare Profesională organizează cursuri de formare profesională de specializare, calificare...

Citește și :