Toamnă fructuoasă cu rezultate deosebite în domeniul cercetării pentru Universitatea Politehnica Timișoara

171

Toamna anului 2017 a fost deosebit de fructuoasă pentru Universitatea Politehnica Timișoara ținând cont de cele 7 proiecte internaționale care au fost câștigate de politehniști.

Cadrele didactice de la Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului respectiv cele de la Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale au adus în cadrul Universității 2 proiecte finanțate prin programul Orizont 2020, cu o valoare cumulată pentru UPT de aproape 200000 euro.

„Universitatea Politehnica Timișoara este una din instituțiile românești cu o participare frecventă la Programul de Cooperare Europeană în Știință și Tehnologie, fiind recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Cercetători din cadrul UPT au fost incluși în comitetele de management a 4 acțiuni de tip COST, devenind astfel coordonatori la nivel național și reprezentanți ai României pe probleme deosebit de importante precum managementul inundațiilor, gestionarea terenurilor aride și amenințate de fenomenul de deșertificare, educația ecologică etc.”, afirmă conf.dr. Liviu Cădariu-Brăiloiu, prorector UPT.

Nu a fost neglijată nici cooperarea cu statele donatoare din cadrul Mecanismului Financiar SEE (Norvegia, Islanda și Lichtenstein), UPT ajungând la 10 proiecte câștigate în ultimele 12 luni. Între 30 august și 1 noiembrie 2017, Universitatea Politehnica Timișoara, în parteneriat cu Reykjavik University și Școala Gimnazială nr. 19 ,,Avram Iancu” Timișoara, implementează proiectul ,,Protejarea biodiversității și importanța serviciilor ecosistemelor – o abordare inter-generațională (ECO-INTERAGE)“, derulat prin Ministerul Mediului și finanțat din Fondul pentru Relații Bilaterale în cadrul programului Ro 02 ,,Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor”, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014.

Obiectivul principal al acestui proiect este acela de a identifica, prin transfer de expertiză, soluții durabile pentru protejarea biodiversității, a cunoașterii, înțelegerii și utilizării judicioase a serviciilor ecosistemelor prin activități adaptate diferitelor categorii de vârstă incluzând atât adulți, cât și copii și tineri printr-o abordare inter-generațională.
Echipele de proiect coordonate de conf. univ. dr. ing. Sorin Herban (Universitatea Politehnica Timișoara), prof. drd. Cristina Hălbac-Cotoară-Zamfir (Școala Gimnazială nr. 19 ,,Avram Iancu” Timișoara) și dr. David C. Finger (Reykjavik University) în vederea atingerii obiectivelor proiectului au organizat o serie de workshop-uri în Islanda în perioada 13-17 septembrie 2017. Rezultatele acestor întâlniri precum și alte informații referitoare la proiect vor fi diseminate în cadrul unor conferințe ce se vor desfășura la Timișoara în a doua parte a lunii octombrie. Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 10.000 de euro.

LĂSAȚI UN MESAJ